ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน

ก้อง ห้วยไร่, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

A F#m | D E |A F#m | D E A |

ฮักกันAมาแต่ดนแล้F#mว  บ่มีวี่แวDวเปลี่ยนแปลงEไปตั้งAแต่ทางมีแต่ขี้F#mไหง่ แล้วจังใด๋Dคือมาเป็นลาEยต่าง

สิAบสิฮ่างหรือซาF#mวสิฮ่าง สิจับมือDกันหย่างว่าซั่นEว่าหัวใจAสะหวอยน้องบ่F#mหัวซาบัดสิว่DาเฮาไปกัEนบ่ได้A..    E

ไสว่าสิบ่ถิ่มAกัน.. ไสว่าสิมีกันF#mและกันไสว่าสิฮักแพงDกัน  ไสว่าสิมีกันตลอEดไปไสว่าสิบ่ถิ่มAกัน.. ไสว่าสิมีกันF#mเรื่อยไปไสว่าสิบ่แบ่Dงใจ ไสว่าสิมีแEค่.. เฮา

A | D |A | E |

น้ำAตาพังลงหย่าF#mว ๆ  ย้อนผุสาDวเปลี่ยนใจไห้จนEเซบ่คิดAบ่ฝันว่าฮักจะฮ้าF#mงสิเพ  สะเลเตDดอกนี้ไร้กลิ่นEหอม

เฮ็Aดจังได๋หัวใจF#mบ่พร้อมหรือต้องยอมDฮับความเป็นจริEงอิหลีไห้Aสาเด้อ ให้ตาF#mยมื้อนี้  ให้คDนที่ลืEมสัญญAา..  E

** |

A F#m | D E |A F#m | D E |A F#m | D E |A F#m | D E |A |

D ทวงสัญญา คองถ่าAจนจ่อยD ไปมิดจ้อยบ่หวนคืนมEา...    E | E

** |

A E |

ไสว่าสิบ่ถิ่มAกัน.. โหะF#m | D | E | Eโอ...ไสว่าสิบ่ถิ่มAกัน...