สิถ่าเบิ่ง

 บอ โอ โบว์ สิถ่าเบิ่ง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สิถ่าเบิ่ง บอโอโบว์

A | C#m |D | E | E |

ผู้หญิงคนนี้A.. ที่มันฮักC#mอ้ายคักกว่าไF#mมีควาDมไว้เนื้อเชื่อใจEให้อ้ายเสมAฮักเดียDวคืออ้าEย  ทุ่มสุดตัC#mวหัวใจเพื่อเธF#mสิ่งตอบแทBmนที่น้องได้เจอ มันช่างโหดร้าE

อ้ายเอ๋Bmย.. คือเฮ็C#mดกับน้องแบบนี้ไสว่าน้อDงดี  เป็นหยังจะมีEผู้อื่น

ถืกหลอกให้ฮักAจนหัวปักหัวปำอ้ายเหยียบอ้ายย่ำF#mหัวใจนางพังหมุ่นจักสิฮ้อAงสิไห้  เทิงเคีF#mยดเทิงซูนแต่ว่านาBmงเฮ็ดหยังบ่ไEด้สิหลาบสิจื่Aอ บ่โงเทียวทางเก่าให้อ้ายกับเขF#mาฮักกันหลาย ๆยอมเสียAน้ำตา..เป็นเทื่F#mอสุดท้ายสิพาใBmจ.. ไปเซาเมื่อEยให้มันเซAาเจ็บ..  E

บ่งึดดอกเด้Aอ  หากอ้ายเจC#mอคนดีกว่าน้อF#mฟ้าวประคอDงความฮักสองเจ้Eาไปให้ฮอดAฝันบ่บล็อกDเฟส บ่ลบEไลน์  เผื่อว่าอ้าC#mยแอบส่องหากัF#mอยากฮู้คือกัBmน อ้ายกับคนนั้EนสิไปฮอดAไส    (E)

A | C#m |D | E |

D | A |Bm E | A |

* | ** |

สิถ่าเบิ่งคือกัBmน  อ้ายกับคนนั้Eนสิไปฮอดไส

A | C#m || D | E | A |คอร์ดเพลง สิถ่าเบิ่ง บอโอโบว์

เนื้อเพลง สิถ่าเบิ่ง บอโอโบว์ผู้หญิงคนนี้ ที่มันฮักอ้ายคักกว่าไผ มีความไว้เนื้อเชื่อใจให้อ้ายเสมอ ฮักเดียวคืออ้าย ทุ่มสุดตัวหัวใจเพื่อเธอ สิ่งตอบแทนที่น้องได้เจอ มันช่างโหดร้าย อ้ายเอ๋ย คือเฮ็ดกับน้องแบบนี้ ไสว่าน้องดี เป็นหยังจะมีผู้อื่น ถืกหลอกให้ฮักจนหัวปักหัวปำ อ้ายเหยียบอ้ายย่ำหัวใจนางพังหมุ่น จักสิฮ้องสิไห้ เทิงเคียดเทิงซูน แต่ว่านางเฮ็ดหยังบ่ได้ สิหลาบสิจื่อ บ่โงเทียวทางเก่า ให้อ้ายกับเขาฮักกันหลายๆยอมเสียน้ำตาเป็นเทื่อสุดท้าย สิพาใจ ไปเซาเมื่อยให้มันเซาเจ็บ บ่งึดดอกเด้อ หากอ้ายเจอคนดีกว่าน้อง ฟ้าวประคองความฮักสองเจ้าไปให้ฮอดฝัน บ่บล็อกเฟส บ่ลบไลน์ เผื่อว่าอ้ายแอบส่องหากัน อยากฮู้คือกัน อ้ายกับคนนั้นสิไปฮอดไส สิถ่าเบิ่งคือกัน อ้ายกับคนนั้นสิไปฮอดไส