สิถ่าเบิ่ง

บอ โอ โบว์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สิถ่าเบิ่ง บอโอโบว์

A | C#m |D | E | E |

ผู้หญิงคนนี้A.. ที่มันฮักC#mอ้ายคักกว่าไF#mมีควาDมไว้เนื้อเชื่อใจEให้อ้ายเสมAฮักเดียDวคืออ้าEย  ทุ่มสุดตัC#mวหัวใจเพื่อเธF#mสิ่งตอบแทBmนที่น้องได้เจอ มันช่างโหดร้าE

อ้ายเอ๋Bmย.. คือเฮ็C#mดกับน้องแบบนี้ไสว่าน้อDงดี  เป็นหยังจะมีEผู้อื่น

ถืกหลอกให้ฮักAจนหัวปักหัวปำอ้ายเหยียบอ้ายย่ำF#mหัวใจนางพังหมุ่นจักสิฮ้อAงสิไห้  เทิงเคีF#mยดเทิงซูนแต่ว่านาBmงเฮ็ดหยังบ่ไEด้สิหลาบสิจื่Aอ บ่โงเทียวทางเก่าให้อ้ายกับเขF#mาฮักกันหลาย ๆยอมเสียAน้ำตา..เป็นเทื่F#mอสุดท้ายสิพาใBmจ.. ไปเซาเมื่อEยให้มันเซAาเจ็บ..  E

บ่งึดดอกเด้Aอ  หากอ้ายเจC#mอคนดีกว่าน้อF#mฟ้าวประคอDงความฮักสองเจ้Eาไปให้ฮอดAฝันบ่บล็อกDเฟส บ่ลบEไลน์  เผื่อว่าอ้าC#mยแอบส่องหากัF#mอยากฮู้คือกัBmน อ้ายกับคนนั้EนสิไปฮอดAไส    (E)

A | C#m |D | E |

D | A |Bm E | A |

* | ** |

สิถ่าเบิ่งคือกัBmน  อ้ายกับคนนั้Eนสิไปฮอดไส

A | C#m || D | E | A |