เสียตัวแลกใจ

 คะแนน นัจนันท์ เสียตัวแลกใจ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสียตัวแลกใจ คะแนน นัจนันท์

B | G#m |E | F# |B |

ก่อนสิฮักBผู้ใดเบิดใจบ่แม่นเรื่องง่าG#mคั่นได้ฮัEกน้องกะฮักหลาย บ่เหลือF#เผื่อใจแลEะในตอนนี้F# คนคนนั้นD#mของน้องกะคือG#mอ้ายฮักแฮงC#m ฮักหลาC#7ย ยอมอ้ายสุF#อย่าง

ทั้งที่ฮู้Bว่าอ้ายบ่พอ.. แค่น้องคนG#mนี้กะแกล้งปิดหูEปิดตาทุกที  บ่อยากเสียF#ใจเกิEดเป็นผู้หญิF#ง  คั่นบ่ฮักD#mไผจริงบ่ได้G#mง่ายยอมทC#mนฟังอ้ายตั๋วใจF#ตลอดเวลB

เสียตัวแลกใD#mจ แลกกับใจขี้ตั๋วของG#mอ้ายเบิดตัวน้องยอมถวEาย บ่มีความหมาF#ย..เลยบ้อBคนดีที่ยอมอ้ายนั้D#mน  หวังสักวันสิฮักน้องอิG#mหลีแต่อ้ายตั๋วบ่เหลือชิ้C#mนดี.. F#  เจ็บอีหลียามอ้ายบอกฮัB

B | G#m |E | F# |

D#m | G#m |C#m F# | B |

* | ** | ** |

E | D#m G#m |C#m F# | B |คอร์ดเพลง เสียตัวแลกใจ คะแนน นัจนันท์

เนื้อเพลง เสียตัวแลกใจ คะแนน นัจนันท์ก่อนสิฮักผู้ใดเบิดใจบ่แม่นเรื่องง่าย คั่นได้ฮักน้องกะฮักหลาย บ่เหลือเผื่อใจ และในตอนนี้ คนคนนั้นของน้องกะคืออ้าย ฮักแฮง ฮักหลาย ยอมอ้ายสุอย่าง ทั้งที่ฮู้ว่าอ้ายบ่พอ แค่น้องคนนี้ กะแกล้งปิดหูปิดตาทุกที บ่อยากเสียใจ เกิดเป็นผู้หญิง คั่นบ่ฮักไผจริงบ่ได้ง่าย ยอมทนฟังอ้ายตั๋วใจตลอดเวลา เสียตัวแลกใจ แลกกับใจขี้ตั๋วของอ้าย เบิดตัวน้องยอมถวาย บ่มีความหมายเลยบ้อคนดี ที่ยอมอ้ายนั้น หวังสักวันสิฮักน้องอิหลี แต่อ้ายตั๋วบ่เหลือชิ้นดี เจ็บอีหลียามอ้ายบอกฮัก