เหงาเหลือเกิน

 วงแทมมะริน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหงาเหลือเกิน วงแทมมะริน

E | B |C#m | E B |

สายEเกินจะกลับไป  ผ่านไปBชั่วข้ามปีเคยมีเธC#mอที่แสนดี.. อยู่ตรงนี้Eไม่เคยจากไกB

ควาEมทรงจำย้ำเตือน  เปรียบเสมือBนดังดวงฤทัยรอยยิ้มC#mตรึงตราใน  จดจำไEว้เสมอBมายังคงคิEด คิดถึงเธอ  ก็ภาพเธอBอยู่รอบ ๆ กายกับอดีตC#mที่มากมาย.. มันดับสลEาย..หายไB | B

ค่ำคืนนี้C#m..มีเพียงแค่เงา..ตัวเอBง..ฝากเสียงเพAลง.. ไปให้เธBอ..

เหงาเหลือเกิC#mน.. เธอรู้ไหBม..ทั้งร้ายกาC#mย.. มันสับสEน..แหงนมองฟ้Eา.. ดาวเบื้องBบน..คิดถึงคAน.. ที่ไกลห่าEง..ให้เธอรู้E.. ว่าฉันยัBง..คิดถึงจัAง.. คิดถึงเธEอ..

วันนี้E.. ขอให้เธอBจงโชคดีจะพยายาC#mมลืมสิ่งที่มี  แต่วันนี้Eยังลืมไม่ลBเมื่อไม่แคEร์ไม่สนใจกัน  คืนและวันBที่ผ่านมากลับมอAงไม่เห็นค่า  ไม่เป็นไEร  ฉันเข้าBใจ

C#m | G#m |A | E |

C#m | E |A | B |

* | ** | *** |

A | E |คอร์ดเพลง เหงาเหลือเกิน วงแทมมะริน

เนื้อเพลง เหงาเหลือเกิน แทมมะรินสายเกินจะกลับไป ผ่านไปชั่วข้ามปี เคยมีเธอที่แสนดี อยู่ตรงนี้ไม่เคยจากไกล ความทรงจำย้ำเตือน เปรียบเสมือนดังดวงฤทัย รอยยิ้มตรึงตราใน จดจำไว้เสมอมา ยังคงคิด คิดถึงเธอ ก็ภาพเธออยู่รอบๆกาย กับอดีตที่มากมาย มันดับสลายหายไป ค่ำคืนนี้มีเพียงแค่เงาตัวเอง ฝากเสียงเพลง ไปให้เธอ เหงาเหลือเกิน เธอรู้ไหม ทั้งร้ายกาย มันสับสน แหงนมองฟ้า ดาวเบื้องบน คิดถึงคน ที่ไกลห่าง ให้เธอรู้ ว่าฉันยัง คิดถึงจัง คิดถึงเธอ วันนี้ ขอให้เธอจงโชคดี จะพยายามลืมสิ่งที่มี แต่วันนี้ยังลืมไม่ลง เมื่อไม่แคร์ไม่สนใจกัน คืนและวันที่ผ่านมา กลับมองไม่เห็นค่า ไม่เป็นไร ฉันเข้าใจ