สับสนหรือคนฮัก

 กระต่าย พรรณนิภา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สับสนหรือคนฮัก กระต่าย พรรณนิภา

A | C#m |D Dm | A |E |

วัAนเวลาของเฮา  มันก็ดีC#mที่มีเธอข้างกายมีความสุขหลDาย.. ที่มีเธอEข้างกันยังเข้าไปA ไปยุ่งวุ่นวาย.. กับชีวิC#mตของเธอบอกใจเสมDอ.. อย่าคิดเข้าข้าEงตัวเอง

เว้ากัAนคือคนเป็นเเฟน  เดินควงเเขC#mนจับมือทุกวันในความวาดฝัDน.. สิไปกันEได้ดีเพียงใด้ยิAนเฮ็ดใจบ่ทัน  เจ้าบอกเขC#mาเฮาเป็นหมู่กันคำที่เว้าDมา  บ่จริงเเม่Eนบ่

เสียความC#mรู้สึกป่านใด๋  คำที่เจ้F#mาเว้าออกมาน้ำตC#mาค่อย ๆ ไหF#m | Dลมา           ใจทรุดต่อหน้าเธEอ..   E

อยากให้อยู่เป็นความสับสAหรืออยากให้เป็นคนหายไC#mออกจากชีวิตอ้ายไปD.. ให้ไกลสายตาEเธออยากให้อยู่เป็นคนที่รัAหรืออยากสิผลักให้ไกลหัวใC#mจะตั้งใจทำให้เธDอ  ถ้าเธอต้องEการ(สิบ่อยู่เเผ้วพาลหัวAใจ)

C#m | F#m |C#m | F#m |

D | C#m |Bm E | A |

** | ** |

A | C#m | D Dm | A |คอร์ดเพลง สับสนหรือคนฮัก กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง สับสนหรือคนฮัก กระต่าย พรรณนิภาวันเวลาของเฮา มันก็ดีที่มีเธอข้างกาย มีความสุขหลาย ที่มีเธอข้างกัน ยังเข้าไป ไปยุ่งวุ่นวาย กับชีวิตของเธอ บอกใจเสมอ อย่าคิดเข้าข้างตัวเอง เว้ากันคือคนเป็นเเฟน เดินควงเเขนจับมือทุกวัน ในความวาดฝัน สิไปกันได้ดี เพียงใด้ยินเฮ็ดใจบ่ทัน เจ้าบอกเขาเฮาเป็นหมู่กัน คำที่เว้ามา บ่จริงเเม่นบ่ เสียความรู้สึกป่านใด๋ คำที่เจ้าเว้าออกมา น้ำตาค่อยๆไหลมา ใจทรุดต่อหน้าเธอ อยากให้อยู่เป็นความสับสน หรืออยากให้เป็นคนหายไป ออกจากชีวิตอ้ายไป ให้ไกลสายตาเธอ อยากให้อยู่เป็นคนที่รัก หรืออยากสิผลักให้ไกลหัวใจ จะตั้งใจทำให้เธอ ถ้าเธอต้องการ สิบ่อยู่เเผ้วพาลหัวใจ