ตัดสินประหาร

ครูจุ้ย, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ตัดสินประหาร ครูจุ้ย

Gm | Dm |D# | F |

Gm | Dm |D# | F | F |

เจ้าใช้Gmคำว่าเหนื่อยใจ  ว่าคนฮักเก่Dmาบ่เคยเหลียวแลโทษอ้ายD#ว่าบ่เคยแคร์  เปิดทาA#งให้เขาผู้ใหม่    F/AสเตตัGmสว่าเจ้าอกหัก  โสดแล้ว แฟนเก่Dmาเขาทิ้งเจ้าไปถิ่มอ้าD#ยให้น้ำตาไหล  เมื่อได้งินFข่าว.. โอF...

อ้าGmยโทรไปยามใด๋ เจ้าทำเป็นฮ้ายDmใส่อ้ายทุกคราว่าอ้าD#ยบ่มีปัญญา  สิดูแลA#เจ้าได้จั่งใด๋     F/AเหตุผลGmต่าง ๆ นา ๆ  ยกโถมเข้ามDmาฟาดใส่หน้าอ้ายแสร้งทำD#เป็นเศร้าเสียใจ แม่งิงขี้ตั๋Fว... โอ.F..

โยนอ้ายถิ่D#ม บ่ต้องสงสFารตัดสินประหาDmรความรักของอ้ายGmโลดคั่นสิเหยียบใจD#ให้อ้ายเจ็บพาโFล เปิดโตเขาปานA#นั้นฆ่าอ้าD#ยให้ตายซ้ำสFา  คั่นสิมาว่Dmาอ้ายบ่สำGmคัญเซาฮัD#กคือบ่บอกกัFน..คือเฮ็D#ดกับอ้ายแนวนั้Fน  อ้ายพออยาA#กตาย

F |

ถึงอ้าGmยสิดีปานใด๋  ถ้าคนสิไDmป แนวใด๋กะบ่ฟังอ้าD#ยบ่เคยคิดฝัน.. ว่าเจ้านั้นA#สิเฮ็ดกันปานนี้    F/AความฮัGmกอ้ายแตกสลายสเตตัสสุดท้าDmยของอ้ายให้คนดีให้เจ้าD#ฮักเขาอิหลี  อย่าขี้ตั๋วเขาFเด้อ.. โอFย...

D# F | Dm Gm |D# F | A# |

D# F | Dm Gm |D# F | A# |

** | ** |

เซาฮัD#กคือบ่บอกกัFน..คือเฮ็D#ดกับอ้ายแนวนั้Fน  อ้ายพออยาA#กตาย

D# F | Dm Gm || D# F | A# || A#