ตัดสินประหาร

 ครูจุ้ย ตัดสินประหาร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตัดสินประหาร ครูจุ้ย

Gm | Dm |D# | F |

Gm | Dm |D# | F | F |

เจ้าใช้Gmคำว่าเหนื่อยใจ  ว่าคนฮักเก่Dmาบ่เคยเหลียวแลโทษอ้ายD#ว่าบ่เคยแคร์  เปิดทาA#งให้เขาผู้ใหม่    F/AสเตตัGmสว่าเจ้าอกหัก  โสดแล้ว แฟนเก่Dmาเขาทิ้งเจ้าไปถิ่มอ้าD#ยให้น้ำตาไหล  เมื่อได้งินFข่าว.. โอF...

อ้าGmยโทรไปยามใด๋ เจ้าทำเป็นฮ้ายDmใส่อ้ายทุกคราว่าอ้าD#ยบ่มีปัญญา  สิดูแลA#เจ้าได้จั่งใด๋     F/AเหตุผลGmต่าง ๆ นา ๆ  ยกโถมเข้ามDmาฟาดใส่หน้าอ้ายแสร้งทำD#เป็นเศร้าเสียใจ แม่งิงขี้ตั๋Fว... โอ.F..

โยนอ้ายถิ่D#ม บ่ต้องสงสFารตัดสินประหาDmรความรักของอ้ายGmโลดคั่นสิเหยียบใจD#ให้อ้ายเจ็บพาโFล เปิดโตเขาปานA#นั้นฆ่าอ้าD#ยให้ตายซ้ำสFา  คั่นสิมาว่Dmาอ้ายบ่สำGmคัญเซาฮัD#กคือบ่บอกกัFน..คือเฮ็D#ดกับอ้ายแนวนั้Fน  อ้ายพออยาA#กตาย

F |

ถึงอ้าGmยสิดีปานใด๋  ถ้าคนสิไDmป แนวใด๋กะบ่ฟังอ้าD#ยบ่เคยคิดฝัน.. ว่าเจ้านั้นA#สิเฮ็ดกันปานนี้    F/AความฮัGmกอ้ายแตกสลายสเตตัสสุดท้าDmยของอ้ายให้คนดีให้เจ้าD#ฮักเขาอิหลี  อย่าขี้ตั๋วเขาFเด้อ.. โอFย...

D# F | Dm Gm |D# F | A# |

D# F | Dm Gm |D# F | A# |

** | ** |

เซาฮัD#กคือบ่บอกกัFน..คือเฮ็D#ดกับอ้ายแนวนั้Fน  อ้ายพออยาA#กตาย

D# F | Dm Gm || D# F | A# || A#คอร์ดเพลง ตัดสินประหาร ครูจุ้ย

เนื้อเพลง ตัดสินประหาร ครูจุ้ยเจ้าใช้คำว่าเหนื่อยใจ ว่าคนฮักเก่าบ่เคยเหลียวแล โทษอ้ายว่าบ่เคยแคร์ เปิดทางให้เขาผู้ใหม่ สเตตัสว่าเจ้าอกหัก โสดแล้ว แฟนเก่าเขาทิ้งเจ้าไป ถิ่มอ้ายให้น้ำตาไหล เมื่อได้งินข่าว โอ อ้ายโทรไปยามใด๋ เจ้าทำเป็นฮ้ายใส่อ้ายทุกครา ว่าอ้ายบ่มีปัญญา สิดูแลเจ้าได้จั่งใด๋ เหตุผลต่างๆนาๆยกโถมเข้ามาฟาดใส่หน้าอ้าย แสร้งทำเป็นเศร้าเสียใจ แม่งิงขี้ตั๋ว โอ โยนอ้ายถิ่ม บ่ต้องสงสาร ตัดสินประหารความรักของอ้ายโลด คั่นสิเหยียบใจให้อ้ายเจ็บพาโล เปิดโตเขาปานนั้น ฆ่าอ้ายให้ตายซ้ำสา คั่นสิมาว่าอ้ายบ่สำคัญ เซาฮักคือบ่บอกกัน คือเฮ็ดกับอ้ายแนวนั้น อ้ายพออยากตาย ถึงอ้ายสิดีปานใด๋ ถ้าคนสิไป แนวใด๋กะบ่ฟัง อ้ายบ่เคยคิดฝัน ว่าเจ้านั้นสิเฮ็ดกันปานนี้ ความฮักอ้ายแตกสลาย สเตตัสสุดท้ายของอ้ายให้คนดี ให้เจ้าฮักเขาอิหลี อย่าขี้ตั๋วเขาเด้อ โอย เซาฮักคือบ่บอกกัน คือเฮ็ดกับอ้ายแนวนั้น อ้ายพออยากตาย