เธอหนอเธอ (Ost.บุพเพสันนิวาส)

  แนน วาทิยา   ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอหนอเธอ แนน วาทิยา (Ost.บุพเพสันนิวาส)

Dm G | Em Am |Dm G | C Gm C |F | Em Am |Dm G | C |G |

ยาFมนภามืดฟ้Emา ดาราหม่น..  Dm   จะมืดมGนเท่าไหCร่ตรงนี้Em..ยังสดใสAm  เพราะมีเธDmอชิดใกล้ สบGตายาFมสายลมพลิ้Emว ในคืนค่ำ..  Dm   ยังอุ่นใGจทุกครCทุกคืEmนคนึงแต่เธอยามนิทรAmชื่นอุรDmา สองเรGามาผูกพัC | G

เธอหนอเธCอ ฉันมีแต่เธอในหัวใEmเธอหนอเธAmอ ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าทัEmมีแค่เธFอผู้เดียวชะตาได้หมายมั่EmคนสำคัDmญ..ของฉันเสมG

เพียงชาติใดCถ้าเราไม่อาจได้คู่กัEmในชาตินั้Amนจะยอมเปลี่ยวใจถ้าไร้เธEmจะชาติใดFขอใจติดตามไปพบเจEmเธอหนDm | Gอเธอ..       ฉันเป็นของเธอ.C.ผู้เดียว..

Dm | Em |A# | G | G |

F | Em |Dm G | C |Em | Am |Dm | G |

F | Em |Dm G | C |Em | Am |Dm G | C |

* | ** |

ฟ้าดิFนแยกเราเท่าไหร่ไม่ขาEmภพชาDmติพรากเราห่างกัGนไม่ไC C7ด้เมื่อบุพเพFสันนิวาEmส..มั่นหมายให้เจAเธอหนDm | Gอเธอ..       ฉันเป็นของเธอ..ผู้Cเดียว..คอร์ดเพลง เธอหนอเธอ แนน วาทิยา (Ost.บุพเพสันนิวาส)

เนื้อเพลง เธอหนอเธอ แนน วาทิยา (Ost.บุพเพสันนิวาส)ยามนภามืดฟ้า ดาราหม่น จะมืดมนเท่าไหร่ ตรงนี้ยังสดใส เพราะมีเธอชิดใกล้ สบตา ยามสายลมพลิ้ว ในคืนค่ำ ยังอุ่นใจทุกครา ทุกคืนคนึงแต่เธอยามนิทรา ชื่นอุรา สองเรามาผูกพัน เธอหนอเธอ ฉันมีแต่เธอในหัวใจ เธอหนอเธอ ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าทัน มีแค่เธอผู้เดียวชะตาได้หมายมั่น คนสำคัญของฉันเสมอ เพียงชาติใดถ้าเราไม่อาจได้คู่กัน ในชาตินั้นจะยอมเปลี่ยวใจถ้าไร้เธอ จะชาติใดขอใจติดตามไปพบเจอ เธอหนอเธอ ฉันเป็นของเธอผู้เดียว ฟ้าดินแยกเราเท่าไหร่ไม่ขาด ภพชาติพรากเราห่างกันไม่ได้ เมื่อบุพเพสันนิวาสมั่นหมายให้เจอ เธอหนอเธอ ฉันเป็นของเธอผู้เดียว