เที่ยวปักษ์ใต้

วงแทมมะริน, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เที่ยวปักษ์ใต้ วงแทมมะริน

จะพAmาละไปแลหนังลุงโนราดำน้ำCดูปลาในเล ปะการังGสวย..  GจะพาAmละไปกินข้าวแกงเครื่องแรงที่ทำCให้เธอหน้าแดงแล้วพี่มีคำDอีแหลง อีแหลง ให้เธอได้G | Dรู้

G | G |D | D |C | D |G |

จะพาคนดีนั้นมาเที่ยวปักGษ์ใต้..G  ปักษ์ใต้บ้านเD | Dรา..มีทะเลมีภูเC | Dขา..      และมีต้นพร้าวเต็มข้างหาGดทราย

จะพาคนดีนะมาแลปัGกษ์ใต้..G   ปักษ์ใต้บ้านเD | Dรา..รับรองมาแล้วเธอจะไม่Cเศร้า..D มาเที่ยวบ้านเราเธอไว้ใจGได้    G

จะพAmาละไปแลหนังลุงโนราดำน้ำCดูปลาในเล ปะการังGสวย..  GจะพาAmละไปกินข้าวแกงเครื่องแรงที่ทำCให้เธอหน้าแดงแล้วพี่มีคำDอีแหลง อีแหลง ให้เธอได้D | Dรู้

ถ้าหากไม่รักนะก็ไม่พาGมา   Gถ้าหากไม่ชอบนะก็ไม่พาEmมา     Emถ้าไม่ถูกใจนะก็ไม่พามCเธอละไม่ต้องกลัวว่าเสียเวลCรับรองได้มาเธอจะติดDใจ    Dถ้าหากไม่รักนะไม่พามาG | Gดูถ้าหากไม่ชอบนะไม่พามEm | Emาดูถ้าไม่รักจริงนะไม่พามาดูCก็เพราะว่ารักและชอบเธอจังฮู้Dเลยอยากให้เธอนะมาอยู่ปักษ์Gใต้..

G   อยากพาคนดีละมาอยู่ปักใGต้G  ปักษ์ใต้บ้านเD | Dรา..  ใกล้ทะเลใกล้ภูเขCD  สร้างครอบครัวเราอยู่ที่ปักGษ์ใต้   G

G | G |D | D |C | D |G |

* | ** | *** |

G | G |D | D |C | D |G |

จะพAmาละไปแลหนังลุงโนราดำน้ำCดูปลาในเล ปะการังGสวย..  GจะพาAmละไปกินข้าวแกงเครื่องแรงที่ทำCให้เธอหน้าแดงแล้วพี่มีคำDว่ารัก ได้แหลง ให้เธอได้Gรู้