เที่ยวปักษ์ใต้

  วงแทมมะริน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เที่ยวปักษ์ใต้ วงแทมมะริน

จะพAmาละไปแลหนังลุงโนราดำน้ำCดูปลาในเล ปะการังGสวย..  GจะพาAmละไปกินข้าวแกงเครื่องแรงที่ทำCให้เธอหน้าแดงแล้วพี่มีคำDอีแหลง อีแหลง ให้เธอได้G | Dรู้

G | G |D | D |C | D |G |

จะพาคนดีนั้นมาเที่ยวปักGษ์ใต้..G  ปักษ์ใต้บ้านเD | Dรา..มีทะเลมีภูเC | Dขา..      และมีต้นพร้าวเต็มข้างหาGดทราย

จะพาคนดีนะมาแลปัGกษ์ใต้..G   ปักษ์ใต้บ้านเD | Dรา..รับรองมาแล้วเธอจะไม่Cเศร้า..D มาเที่ยวบ้านเราเธอไว้ใจGได้    G

จะพAmาละไปแลหนังลุงโนราดำน้ำCดูปลาในเล ปะการังGสวย..  GจะพาAmละไปกินข้าวแกงเครื่องแรงที่ทำCให้เธอหน้าแดงแล้วพี่มีคำDอีแหลง อีแหลง ให้เธอได้D | Dรู้

ถ้าหากไม่รักนะก็ไม่พาGมา   Gถ้าหากไม่ชอบนะก็ไม่พาEmมา     Emถ้าไม่ถูกใจนะก็ไม่พามCเธอละไม่ต้องกลัวว่าเสียเวลCรับรองได้มาเธอจะติดDใจ    Dถ้าหากไม่รักนะไม่พามาG | Gดูถ้าหากไม่ชอบนะไม่พามEm | Emาดูถ้าไม่รักจริงนะไม่พามาดูCก็เพราะว่ารักและชอบเธอจังฮู้Dเลยอยากให้เธอนะมาอยู่ปักษ์Gใต้..

G   อยากพาคนดีละมาอยู่ปักใGต้G  ปักษ์ใต้บ้านเD | Dรา..  ใกล้ทะเลใกล้ภูเขCD  สร้างครอบครัวเราอยู่ที่ปักGษ์ใต้   G

G | G |D | D |C | D |G |

* | ** | *** |

G | G |D | D |C | D |G |

จะพAmาละไปแลหนังลุงโนราดำน้ำCดูปลาในเล ปะการังGสวย..  GจะพาAmละไปกินข้าวแกงเครื่องแรงที่ทำCให้เธอหน้าแดงแล้วพี่มีคำDว่ารัก ได้แหลง ให้เธอได้Gรู้คอร์ดเพลง เที่ยวปักษ์ใต้ วงแทมมะริน

เนื้อเพลง เที่ยวปักษ์ใต้ แทมมะรินจะพาละไปแลหนังลุงโนรา ดำน้ำดูปลาในเล ปะการังสวย จะพาละไปกินข้าวแกงเครื่องแรง ที่ทำให้เธอหน้าแดง แล้วพี่มีคำอีแหลง อีแหลง ให้เธอได้รู้ จะพาคนดีนั้นมาเที่ยวปักษ์ใต้ ปักษ์ใต้บ้านเรา มีทะเลมีภูเขา และมีต้นพร้าวเต็มข้างหาดทราย จะพาคนดีนะมาแลปักษ์ใต้ ปักษ์ใต้บ้านเรา รับรองมาแล้วเธอจะไม่เศร้า มาเที่ยวบ้านเราเธอไว้ใจได้ จะพาละไปแลหนังลุงโนรา ดำน้ำดูปลาในเล ปะการังสวย จะพาละไปกินข้าวแกงเครื่องแรง ที่ทำให้เธอหน้าแดง แล้วพี่มีคำอีแหลง อีแหลง ให้เธอได้รู้ ถ้าหากไม่รักนะก็ไม่พามา ถ้าหากไม่ชอบนะก็ไม่พามา ถ้าไม่ถูกใจนะก็ไม่พามา เธอละไม่ต้องกลัวว่าเสียเวลา รับรองได้มาเธอจะติดใจ ถ้าหากไม่รักนะไม่พามาดู ถ้าหากไม่ชอบนะไม่พามาดู ถ้าไม่รักจริงนะไม่พามาดู ก็เพราะว่ารักและชอบเธอจังฮู้ เลยอยากให้เธอนะมาอยู่ปักษ์ใต้ อยากพาคนดีละมาอยู่ปักใต้ ปักษ์ใต้บ้านเรา ใกล้ทะเลใกล้ภูเขา สร้างครอบครัวเราอยู่ที่ปักษ์ใต้ จะพาละไปแลหนังลุงโนรา ดำน้ำดูปลาในเล ปะการังสวย จะพาละไปกินข้าวแกงเครื่องแรง ที่ทำให้เธอหน้าแดง แล้วพี่มีคำว่ารัก ได้แหลง ให้เธอได้รู้