ตอกมัดใจ

 แมน มอเตอร์ไซค์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ตอกมัดใจ แมน มอเตอร์ไซค์

Em D | C |G | Am |
Em D | C | D |

นั่Emงกอซออยู่ท่ง  อ้ายเหมิAmดคำเว้าที่เจ้าสิหนีมื้อDนี้บ่เป็นตาอยู่  หัวใจหดหู่Em มันบ่ฮู้อาการ

บ่Emอยากปากกับไผ  ย่านคนAmเว้าใส่ให้เจ็บซ้ำบ่Dจำคำเตือนไผบอกถูกหลอกบ่เข็Emด สุดท้ายเช็ดน้ำตา

ฮักCอ้ายกะฮักหมดใจแล้วทำใAmมบ่เคยได้ฮักกลับคืนมาเห็นDอ้ายเป็นตอกมัดกล้า ดำนาแล้วเหยียบใส่ตG Bม..ฮัEmกจน ๆ บ่ดนกะลืม เจ็บตื่Amมกับคำที่น้องเว้าใส่ปาDนถืกเสี้ยนไม้ไผ่..ปักลงกลางใEmจ ถิ่มไว้เป็นหนอง

พ้อEmแต่คนขี้ตั๋ว  คือจัAmงบ่เคยเฮ็ดชัวกับไผหรือDผู้หญิงยุคใหม่.. มักคนหลายใEmจ บอกอ้ายได้บ่

Em | C |D | G B |
Em | Am |B | Em |

* | ** |

* | ** |

Em |คอร์ดเพลง ตอกมัดใจ แมน มอเตอร์ไซค์

เนื้อเพลง ตอกมัดใจ แมน มอเตอร์ไซค์นั่งกอซออยู่ท่ง อ้ายเหมิดคำเว้าที่เจ้าสิหนี มื้อนี้บ่เป็นตาอยู่ หัวใจหดหู่ มันบ่ฮู้อาการ บ่อยากปากกับไผ ย่านคนเว้าใส่ให้เจ็บซ้ำ บ่จำคำเตือนไผบอก ถูกหลอกบ่เข็ด สุดท้ายเช็ดน้ำตา ฮักอ้ายกะฮักหมดใจ แล้วทำใมบ่เคยได้ฮักกลับคืนมา เห็นอ้ายเป็นตอกมัดกล้า ดำนาแล้วเหยียบใส่ตม ฮักจนๆบ่ดนกะลืม เจ็บตื่มกับคำที่น้องเว้าใส่ ปานถืกเสี้ยนไม้ไผ่ปักลงกลางใจ ถิ่มไว้เป็นหนอง พ้อแต่คนขี้ตั๋ว คือจังบ่เคยเฮ็ดชัวกับไผ หรือผู้หญิงยุคใหม่ มักคนหลายใจ บอกอ้ายได้บ่