ทบ.2 ลูกอีสาน

ไผ่ พงศธร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทบ.2 ลูกอีสาน ไผ่ พงศธร

E | B E |E G#m | C#m B |C#m B | E |

ต้องจากบ้านนEา ถูกเกณฑ์เข้ามBา..กรมทหC#mารหนุ่มท.บ.2B ลูกอีสาC#mมาประจำกาBร..ชายแดนมาEเลย์      G#mบ้านเมืองขัดแย้C#mง  สายตาระแวBง พาให้ว้าเหEว่ชีวิตดั่งเรืC#mอลำน้อยลอยเEแขวนบนเส้นด้าF#mย ปลายกระบอกปืB

บ้านเกิดเมืองนอEน.. ที่จำจากจBร ตอนนี้C#mลมดึกโชยมBา..หวิววีC#mคงหลับฝันดีBกันตลอEดคืน     G#mหนุ่ทหารเกณC#mฑ์.. ออกล่าตระเวBนเสียจนดึกดื่EเดือนเหงาดาวตC#mก เสียงนกกลางคืEแว่วซ้อนเสียงปืBน..จากชายเขาEไกล

ในวันดี ๆB ที่ไม่มีG#mสถานกาC#mรณ์สาวเว้ายาวีBกับบ่าวอีสาAเคยยิ้มให้กัBน แบ่งปั่นน้ำEใจ      G#mต่างภูมิลำเนBา แต่ว่าเฮG#mาก็เป็นคนไทC#mปลดประจำกาBร..กลับบ้านเมื่อไหEร่เบอร์ที่น้องให้F#7  จะหมั่นโทรBมา

เทือกเขาบูโEด ทาบทะมึนไกBล มากมายความลัC#mกี่ดวงชีวิBต..ที่มอดดัC#mสังเวยความเชื่Bอ..แยกดินแบ่งฟ้E G#mอยู่ป้อมน้อย C#mๆ  กอดปืนยืนยาBม ตีสามกว่า ๆEเสียงโอละเC#mห่ของแม่แว่วมEหัวใจครวญว่Bา..คิดฮอดบ้าEนเด้

E | B E |A B | E |C#m B | E |

* | ** |

อยู่ป้อมน้อย C#mๆ  กอดปืนยืนยาBม ตีสามกว่า ๆEเสียงโอละเC#mห่ของแม่แว่วมEหัวใจครวญว่Bา..คิดฮอดบ้าEนเด้

E | E B | ( x2 ) | E |