ทบ.2 ลูกอีสาน

 ไผ่ พงศธร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

ทบ.2 ลูกอีสาน ไผ่ พงศธร

E | B E |E G#m | C#m B |C#m B | E |

ต้องจากบ้านนEา ถูกเกณฑ์เข้ามBา..กรมทหC#mารหนุ่มท.บ.2B ลูกอีสาC#mมาประจำกาBร..ชายแดนมาEเลย์      G#mบ้านเมืองขัดแย้C#mง  สายตาระแวBง พาให้ว้าเหEว่ชีวิตดั่งเรืC#mอลำน้อยลอยเEแขวนบนเส้นด้าF#mย ปลายกระบอกปืB

บ้านเกิดเมืองนอEน.. ที่จำจากจBร ตอนนี้C#mลมดึกโชยมBา..หวิววีC#mคงหลับฝันดีBกันตลอEดคืน     G#mหนุ่ทหารเกณC#mฑ์.. ออกล่าตระเวBนเสียจนดึกดื่EเดือนเหงาดาวตC#mก เสียงนกกลางคืEแว่วซ้อนเสียงปืBน..จากชายเขาEไกล

ในวันดี ๆB ที่ไม่มีG#mสถานกาC#mรณ์สาวเว้ายาวีBกับบ่าวอีสาAเคยยิ้มให้กัBน แบ่งปั่นน้ำEใจ      G#mต่างภูมิลำเนBา แต่ว่าเฮG#mาก็เป็นคนไทC#mปลดประจำกาBร..กลับบ้านเมื่อไหEร่เบอร์ที่น้องให้F#7  จะหมั่นโทรBมา

เทือกเขาบูโEด ทาบทะมึนไกBล มากมายความลัC#mกี่ดวงชีวิBต..ที่มอดดัC#mสังเวยความเชื่Bอ..แยกดินแบ่งฟ้E G#mอยู่ป้อมน้อย C#mๆ  กอดปืนยืนยาBม ตีสามกว่า ๆEเสียงโอละเC#mห่ของแม่แว่วมEหัวใจครวญว่Bา..คิดฮอดบ้าEนเด้

E | B E |A B | E |C#m B | E |

* | ** |

อยู่ป้อมน้อย C#mๆ  กอดปืนยืนยาBม ตีสามกว่า ๆEเสียงโอละเC#mห่ของแม่แว่วมEหัวใจครวญว่Bา..คิดฮอดบ้าEนเด้

E | E B | ( x2 ) | E |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง ทบ2ลูกอีสาน ไผ่ พงศธรต้องจากบ้านนา ถูกเกณฑ์เข้ามากรมทหาร หนุ่ม ทบ2 ลูกอีสาน มาประจำการชายแดนมาเลย์ บ้านเมืองขัดแย้ง สายตาระแวง พาให้ว้าเหว่ ชีวิตดั่งเรือลำน้อยลอยเล แขวนบนเส้นด้าย ปลายกระบอกปืน บ้านเกิดเมืองนอน ที่จำจากจร ตอนนี้ ลมดึกโชยมาหวิววี คงหลับฝันดีกันตลอดคืน หนุ่ทหารเกณฑ์ ออกล่าตระเวนเสียจนดึกดื่น เดือนเหงาดาวตก เสียงนกกลางคืน แว่วซ้อนเสียงปืนจากชายเขาไกล ในวันดีๆที่ไม่มีสถานการณ์ สาวเว้ายาวีกับบ่าวอีสาน เคยยิ้มให้กัน แบ่งปั่นน้ำใจ ต่างภูมิลำเนา แต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทย ปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไหร่ เบอร์ที่น้องให้ จะหมั่นโทรมา เทือกเขาบูโด ทาบทะมึนไกล มากมายความลับ กี่ดวงชีวิตที่มอดดับ สังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้า อยู่ป้อมน้อยๆกอดปืนยืนยาม ตีสามกว่าๆเสียงโอละเห่ของแม่แว่วมา หัวใจครวญว่าคิดฮอดบ้านเด้ อยู่ป้อมน้อยๆกอดปืนยืนยาม ตีสามกว่าๆเสียงโอละเห่ของแม่แว่วมา หัวใจครวญว่าคิดฮอดบ้านเด้