อย่าฝืน

 เก๋ นาโพธิ์ อย่าฝืน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าฝืน เก๋ นาโพธิ์

A |

เธอจะพูดอะไรว่าAมา   แต่จงหาข้ออ้างให้F#mดีฉันก็พร้อมฟังอยู่ตรงนี้D   ไม่เคยหนีความจริงหัวใจE

และก็พร้อมจะยอมรับมันAนะหากเธอนั้นพูดจากข้างใF#mน..แม้คำนั้นเป็นสิ่งโหดร้าDย   อาจทำลายใครหนึ่งคE

แต่ขอเธออย่าทนAฝืน  คืนให้ฉันซะดีF#mกว่าหากหัวใจที่ไร้Dค่า..  ยิ่งกว่าหมาข้างถนEและฉันจะไม่Aฝืน..  ยืนร่ำร้องให้เธอF#mบ่นจงเลือกใครสักหนึ่งDคน   เธออย่าสับสนมันอยู่เลEอย่าเลยอย่าฝืนAมัน...   E

A | F#m |D | E |

A | F#m |D | E |

อยู่ตรงนั้นมันสุขหัวใAจ..  อยู่ตรงนี้มันอึดอัดไหF#mฉันก็รู้ว่าเธอไม่ไหDว   ลำบากใช่ไหมเดินร่วมทEาง

มาวันนี้เพื่อจะรับฟังAนะ   ละเข้าใจว่าต้องแยกF#mทางเธอจะไปก็คงไม่ขวDาง   ดีกว่าอยู่อย่างคนสับEสน

** | ** | ** |

อย่าเลยอย่าฝืนAมัน...คอร์ดเพลง อย่าฝืน เก๋ นาโพธิ์

เนื้อเพลง อย่าฝืน เก๋ นาโพธิ์เธอจะพูดอะไรว่ามา แต่จงหาข้ออ้างให้ดี ฉันก็พร้อมฟังอยู่ตรงนี้ ไม่เคยหนีความจริงหัวใจ และก็พร้อมจะยอมรับมันนะ หากเธอนั้นพูดจากข้างใน แม้คำนั้นเป็นสิ่งโหดร้าย อาจทำลายใครหนึ่งคน แต่ขอเธออย่าทนฝืน คืนให้ฉันซะดีกว่า หากหัวใจที่ไร้ค่า ยิ่งกว่าหมาข้างถนน และฉันจะไม่ฝืน ยืนร่ำร้องให้เธอบ่น จงเลือกใครสักหนึ่งคน เธออย่าสับสนมันอยู่เลย อย่าเลยอย่าฝืนมัน อยู่ตรงนั้นมันสุขหัวใจ อยู่ตรงนี้มันอึดอัดไหม ฉันก็รู้ว่าเธอไม่ไหว ลำบากใช่ไหมเดินร่วมทาง มาวันนี้เพื่อจะรับฟังนะ ละเข้าใจว่าต้องแยกทาง เธอจะไปก็คงไม่ขวาง ดีกว่าอยู่อย่างคนสับสน อย่าเลยอย่าฝืนมัน