อย่าฝืน

เก๋ นาโพธิ์  แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  
เผยแพร่เมื่อ:

A |

เธอจะพูดอะไรว่าAมา   แต่จงหาข้ออ้างให้F#mดีฉันก็พร้อมฟังอยู่ตรงนี้D   ไม่เคยหนีความจริงหัวใจE

และก็พร้อมจะยอมรับมันAนะหากเธอนั้นพูดจากข้างใF#mน..แม้คำนั้นเป็นสิ่งโหดร้าDย   อาจทำลายใครหนึ่งคE

แต่ขอเธออย่าทนAฝืน  คืนให้ฉันซะดีF#mกว่าหากหัวใจที่ไร้Dค่า..  ยิ่งกว่าหมาข้างถนEและฉันจะไม่Aฝืน..  ยืนร่ำร้องให้เธอF#mบ่นจงเลือกใครสักหนึ่งDคน   เธออย่าสับสนมันอยู่เลEอย่าเลยอย่าฝืนAมัน...   E

A | F#m |D | E |

A | F#m |D | E |

อยู่ตรงนั้นมันสุขหัวใAจ..  อยู่ตรงนี้มันอึดอัดไหF#mฉันก็รู้ว่าเธอไม่ไหDว   ลำบากใช่ไหมเดินร่วมทEาง

มาวันนี้เพื่อจะรับฟังAนะ   ละเข้าใจว่าต้องแยกF#mทางเธอจะไปก็คงไม่ขวDาง   ดีกว่าอยู่อย่างคนสับEสน

** | ** | ** |

อย่าเลยอย่าฝืนAมัน...