อยู่ไหนนะ (Ost.เสน่ห์รักนางซิน)

 กวาง อาริศา นิต้า ปณิตา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยู่ไหนนะ กวาง อาริศา & นิต้า ปณิตา (Ost.เสน่ห์รักนางซิน)

C | Em |F | G |

C | Em |F | G |C | C |

C  อยู่ไหนนะใจเจ้ากรEmรมอยู่ไหนนะใครช่วFยบอก  เห็Gนมันบ้างไหมเธCไม่รู้ว่ามันไปไหEmน  ยิ่งหาก็ยิ่งไม่FเจอฉันGทำหล่นหายEmไปมันก็เลAmยหวิว ๆ ทุกวันเลDmย  ช่วยฉันG | Gที

เธอCนั่นแหละต้นเหตุก็เธอEmนั่นแหละทำเผลอใFจ..  ฉันGไม่ทันรู้ตัวใจCไม่อยู่ที่ตัว ก็กลัEmวมันจะปลิวหายไFถ้Gาเธอเจอที่ใDmด  ช่วยเอEmามาคืนฉันทีDmG  จะบอกว่าฉันมีรางวัล

C | Em |F | G |

C ก็เพราะฉันมีหนึ่งใEmเก็บไว้ให้คน ๆF หนึ่ง..  ไม่Gยอมให้ใคร ๆCใจหายแล้วมันหวั่นไหEmว  เจ้าของเขาเป็นกัFงวลฉันGทำหล่นหาEmยไปมันก็เลAmยหวิว ๆ ทุกวันเลDmย  ช่วยฉันG | Gที

** |

C | Em |F | G |

C | Em |F |

ฉันGทำหล่นหายEmไปมันก็เลAmยหวิว ๆ ทุกวันเลDmย  ช่วยฉันG | Gที

** |

C | Em | Dm | G || C |คอร์ดเพลง อยู่ไหนนะ กวาง อาริศา & นิต้า ปณิตา (Ost.เสน่ห์รักนางซิน)

เนื้อเพลง อยู่ไหนนะ กวาง อาริศา & นิต้า ปณิตา (Ost.เสน่ห์รักนางซิน)อยู่ไหนนะใจเจ้ากรรม อยู่ไหนนะใครช่วยบอก เห็นมันบ้างไหมเธอ ไม่รู้ว่ามันไปไหน ยิ่งหาก็ยิ่งไม่เจอ ฉันทำหล่นหายไป มันก็เลยหวิวๆทุกวันเลย ช่วยฉันที เธอนั่นแหละต้นเหตุ ก็เธอนั่นแหละทำเผลอใจ ฉันไม่ทันรู้ตัว ใจไม่อยู่ที่ตัว ก็กลัวมันจะปลิวหายไป ถ้าเธอเจอที่ใด ช่วยเอามาคืนฉันที จะบอกว่าฉันมีรางวัล ก็เพราะฉันมีหนึ่งใจ เก็บไว้ให้คนๆหนึ่ง ไม่ยอมให้ใครๆใจหายแล้วมันหวั่นไหว เจ้าของเขาเป็นกังวล ฉันทำหล่นหายไป มันก็เลยหวิวๆทุกวันเลย ช่วยฉันที ฉันทำหล่นหายไป มันก็เลยหวิวๆทุกวันเลย ช่วยฉันที