อ้าว

Atom ชนกันต์แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Dmaj7 | Dmaj7 |C#m | F#m |Bm | C#m |Gmaj7 | E |

บีบDmaj7เข้าไปบีบน้ำตาแล้วบีบมือฉัC#mน ขอร้องให้เห็นใF#7เธอขอโทBmษเรื่องวันนั้น ที่เคยทำC#mผิดกับฉันให้ยกDโทษให้เธอได้ไDm Eหม

น่าDmaj7เห็นใจเธอตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเขC#mา ฉันเองก็เห็นใF#7แต่ถ้าเธอBmยังเป็นสุข  และถ้าเธC#mอยังมีเขาเธอจะกลัGmaj7บมาหาฉันไหE

ก็ตอนนั้Dmaj7นฉันขอให้เธออยู่C#mเธอบอกเธอรู้BmตัวดีกำลังทำอะไAเธอต้องเลือกสิ่Dmaj7งที่ดีที่สุดให้ตัC#mวเองไF#7ว้แล้วเธอก็เลือBmกเขาไง..    Bm      ยังจำGmaj7ได้ไหมที่รัE

อ้าวเฮ้Amaj7ย!  ไม่เหมือนที่คุยกันไC#mว้นี่หน่Cmที่บอกว่าเธอBmจะเลือกเขาและไม่มีวันEกลับมาอ้าวเฮ้Amaj7ย!  อย่ากลืนน้ำลายตัวเอC#mงดีกว่าCmอย่ามาเสีBmยเวลาร้องขC#mออะไร..ที่เธDอไม่มีวันEได้คืน

Dmaj7 | Dmaj7 |C#m | F#m |Bm | C#m |Gmaj7 | E |

ไม่Dmaj7เข้าใจเธอนั่นแหละที่บอกวันนั้C#mนว่าฉันนั้นไม่ใF#7ช่แล้ววันนี้Bmโลกจะแตก  หรือว่าฟ้C#mาจะถล่มเธอถึงมาขอGmaj7ให้ฉันกลับไปE

* | ** |

Amaj7 | C#m Cm |Bm | E |

Amaj7 | C#m Cm |Bm C#m | D E |

อ้าวเฮ้Amaj7ย!  ไม่เหมืC#mอนที่คุยกันไF#mว้นี่หน่Eที่บอกว่าเธอDจะเลือกเขC#mา และไม่มีวัBmนกลับมEอ้าวเฮ้Amaj7ย!  อย่ากลืC#mนน้ำลายตัวเอF#mงดีกว่Eอย่ามาเสีDยเวลาร้องขอC#mอะไร  เธอBmไม่มีวัE

** |

Amaj7 | C#m Cm |Bm | E |

Amaj7 | C#m Cm |Bm C#m |

ยังไงDก็ไม่มีวัEนได้คืA