อ้าว

 Atom ชนกันต์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้าว Atom ชนกันต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดมเรียบเรียง: กันต์ รุจิณรงค์, กวิน อินทวงษ์สังกัดค่าย: WhiteMusic

Dmaj7 | Dmaj7 |
C#m | F#m |Bm | C#m |Gmaj7 | E |

บีบDmaj7เข้าไปบีบน้ำตาแล้วบีบมือฉัC#mน ขอร้องให้เห็นใF#7เธอขอโทBmษเรื่องวันนั้น ที่เคยทำC#mผิดกับฉันให้ยกDโทษให้เธอได้ไDm Eหม

น่าDmaj7เห็นใจเธอตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเขC#mา ฉันเองก็เห็นใF#7แต่ถ้าเธอBmยังเป็นสุข  และถ้าเธC#mอยังมีเขาเธอจะกลัGmaj7บมาหาฉันไหE

ก็ตอนนั้Dmaj7นฉันขอให้เธออยู่C#mเธอบอกเธอรู้BmตัวดีกำลังทำอะไAเธอต้องเลือกสิ่Dmaj7งที่ดีที่สุดให้ตัC#mวเองไF#7ว้แล้วเธอก็เลือBmกเขาไง..    Bm      ยังจำGmaj7ได้ไหมที่รัE

อ้าวเฮ้Amaj7ย!  ไม่เหมือนที่คุยกันไC#mว้นี่หน่Cmที่บอกว่าเธอBmจะเลือกเขาและไม่มีวันEกลับมาอ้าวเฮ้Amaj7ย!  อย่ากลืนน้ำลายตัวเอC#mงดีกว่าCmอย่ามาเสีBmยเวลาร้องขC#mออะไร..ที่เธDอไม่มีวันEได้คืน

Dmaj7 | Dmaj7 |C#m | F#m |
Bm | C#m |Gmaj7 | E |

ไม่Dmaj7เข้าใจเธอนั่นแหละที่บอกวันนั้C#mนว่าฉันนั้นไม่ใF#7ช่แล้ววันนี้Bmโลกจะแตก  หรือว่าฟ้C#mาจะถล่มเธอถึงมาขอGmaj7ให้ฉันกลับไปE

* | ** |

Amaj7 | C#m Cm |Bm | E |

Amaj7 | C#m Cm |Bm C#m | D E |

อ้าวเฮ้Amaj7ย!  ไม่เหมืC#mอนที่คุยกันไF#mว้นี่หน่Eที่บอกว่าเธอDจะเลือกเขC#mา และไม่มีวัBmนกลับมEอ้าวเฮ้Amaj7ย!  อย่ากลืC#mนน้ำลายตัวเอF#mงดีกว่Eอย่ามาเสีDยเวลาร้องขอC#mอะไร  เธอBmไม่มีวัE

** |

Amaj7 | C#m Cm |Bm | E |

Amaj7 | C#m Cm |Bm C#m |

ยังไงDก็ไม่มีวัEนได้คืA



คอร์ดเพลง อ้าว Atom อะตอม ชนกันต์

เนื้อเพลง อ้าว Atom อะตอม ชนกันต์บีบเข้าไป บีบน้ำตาแล้วบีบมือฉัน ขอร้องให้เห็นใจ เธอขอโทษเรื่องวันนั้น ที่เคยทำผิดกับฉัน ให้ยกโทษให้เธอได้ไหม น่าเห็นใจ เธอตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเขา ฉันเองก็เห็นใจ แต่ถ้าเธอยังเป็นสุข และถ้าเธอยังมีเขา เธอจะกลับมาหาฉันไหม ก็ตอนนั้นฉันขอให้เธออยู่ เธอบอกเธอรู้ตัวดีกำลังทำอะไร เธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไว้ แล้วเธอก็เลือกเขาไง ยังจำได้ไหมที่รัก อ้าวเฮ้ย! ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หน่า ที่บอกว่าเธอจะเลือกเขาและไม่มีวันกลับมา อ้าวเฮ้ย! อย่ากลืนน้ำลายตัวเองดีกว่า อย่ามาเสียเวลาร้องขออะไรที่เธอไม่มีวันได้คืน ไม่เข้าใจ เธอนั่นแหละที่บอกวันนั้นว่าฉันนั้นไม่ใช่ แล้ววันนี้โลกจะแตก หรือว่าฟ้าจะถล่ม เธอถึงมาขอให้ฉันกลับไป อ้าวเฮ้ย! ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หน่า ที่บอกว่าเธอจะเลือกเขา และไม่มีวันกลับมา อ้าวเฮ้ย! อย่ากลืนน้ำลายตัวเองดีกว่า อย่ามาเสียเวลาร้องขออะไร เธอไม่มีวัน ยังไงก็ไม่มีวันได้คืน