ความทรงจำที่สวยงาม (Beautiful Memories)

ความทรงจำที่สวยงาม, SWEAT16แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C# G# | A#m G# |F# Fm | D#7 G# |

C# G# | A#m G# |F# Fm | D#7 G# |

C# ไม่รู้G#ว่านานเท่าไหA#mร่.. ที่เราG#ไม่ได้พบกัF#บางสิ่Fmงนั้น.. อาจD#7จางเลือนหายG#ไปC# ถึงความG#สัมพันธ์จะจA#mบ  ถึงวันG#ที่เริ่มต้นใหF#ม่บางสิ่Fmงนั้น.. กลับยังD#7คงอยู่ในหัวG#ใจ

ไม่ใA#mช่..แค่เป็A#mM7น.. ภาพฝันA#m7ที่ลอยผ่านมD#ตื่F#น.. ลืFmม..  ตA#mา   แล้วD#7ก็จบไปG#ภาพควA#mามทรงจำA#mM7 แม้เหลือA#m7แค่เพียงกลิ่นไอD#แต่นาF#น.. เพีFmยง.. ใA#mด    ฉันD#7ยังไม่G#ลืมเลือน

C# G# | A#m G# |F# Fm | D#7 G# |

C# G# | A#m G# |F# Fm | D#7 G# |

C#  นั่งคิดG#ถึงเรื่องเก่า ๆA#m      ภาพเราG#ที่เดินคู่กัF#ความสุขFmนั้น.. ยังD#7อยู่ภายในหัวG#ใจC#  พบG#ก็เพื่อต้องลA#mา    แต่ไม่ช้G#าก็พบกันใหF#ม่ถึงวันFmนั้น  จะD#7กอดเธอให้ชื่นG#ใจ

* |

C#  RemeG#mbering the timA#me    จดจำG#เวลาที่ผ่าF#ไม่Fmว่าจะทุกข์สุขD#7แต่เรื่องเหล่านั้G#นคือสิ่งสวยงาC#RememG#bering the timA#me    จดจำG#ไม่มีวันจาF#แค่เพียFmงได้นึกถึงวันD#7เวลาเหล่านั้G#น ก็สุขใจ..

C# G# | A#m G# |F# Fm | D#7 G# |

C# G# | A#m G# |F# Fm | D#7 G# |

GooC#dbye mA#my friend..  seF#e.. yoFmu...  aD#7gainG#GooC#dbye mA#my friend..  seF#e.. yoFmu...  aD#7gainG#

C#  RemeG#mbering the timA#me    จดจำG#เวลาที่ผ่าF#ไม่Fmว่าจะทุกข์สุขD#7แต่เรื่องเหล่านั้G#นคือสิ่งสวยงาC#RememG#bering the timA#me    จดจำG#ไม่มีวันจาF#แค่เพียFmงได้นึกถึงวันD#7เวลาเหล่านั้G#น ก็ดีเกินพอ

GooC#dbye mA#my friend..  seF#e.. yoFmu...  aD#7gainG#GooC#dbye mA#my friend..  seF#e.. yoFmu...  aD#7gainG#GooC#dbye mA#my friend..  seF#e.. yoFmu...  aD#7gainG#