บ่มีที่ให้ให้เจ็บ

 ตามล่าหานักร้อง Grammy Gold บ่มีที่ให้ให้เจ็บ สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่มีที่ให้ให้เจ็บ Project ตามล่าหานักร้อง

D# | G# G7 |Cm A# | G# A# |

สิ่งที่D#เจ้าเฮ็ดนี้ เจ้าว่าดีA#/Dแล้วบ้อ  คือใจCmเจ้าดำแท้เนA#าะฮู้บ่.. ว่ามีไผG#สิตาย  มื้Gmอนี้..คือFmเป็นไปลายต่A#าง

กี่คำD#ที่เว้านำ แต่ละคำA#/Dนี่เอย  คือปาC7sus4นสิฆ่าอ้ายเลC7บ่แคร์ว่ามัFmนสิพัง..A# ฮักที่สร้างกันมD#า..  Fm D#7/G

G#  นับครั้งบ่ไหA#/G#ว..       Gm    บ่ฮู้กี่Cm A#หน..G#  ฮ้องไห้มาดA#น ต้องทนตลอD#ดเวลาD#7..G#  ต้องการอีหยัA#/G#ง..       Gm    จั่งใด๋ก็เCm A#ว้ามา..  ก็บ่G#ได้ว่า  บ่แม่FmนสิมากดA#sus4 | A#ดัน

เซาเฮ็ดกับอ้ายส่ำนี้G#  บ่มีA#/G#..ที่ให้เGmจ็บย้อCmนบ่เหลืA#อที่เก็Fmบ  เซาเจ็Gmบ..บ่ทัCmบ่ต้องเฮ็ดฮอดตาG#ย  ย้อนอ้าA#/G#ยบ่ดื้อปานGmนั้นเจ้CmามีไผA#ถ่ากัFmน  กะบอกได้A# อ้ายยอม(D#)แล้ว

G# G7 | Cm A# |G# A# |

อ้ายให้D#เจ้าได้เบิด เจ้าบ่ต้อA#/Dงเฮ็ดหยังสิไCmปกะบ่ขวางทาA#ง  สุอย่างที่เจ้าเฮ็ดG#ลงไปเข้Gmาใจ  อ้ายFmกะพอฮู้แA#นว

ฟ้าวไปD#ที่เจ้ามัก คำว่าฮัA#/Dกว่าเฮา บ่หวัC7sus4งให้ดีคือเก่C7มันคงสิบ่Fmได้แล้ว A# เหลือแค่แนวD#นี้ล่ะ  Fm D#7/G

* | ** |

B | A#m |G#m C# | D# G |G# A#/G# | Gm Cm A# |G# Fm | A#sus4 | A# |

** |

เจ้Gmามีไผถ่ากัCmน  กะบอกG#m A#ได้..       อ้ายยอมแล้ว

D# | G# G7 |Cm A# | G# A# |คอร์ดเพลง บ่มีที่ให้ให้เจ็บ Project ตามล่าหานักร้อง

เนื้อเพลง บ่มีที่ให้ให้เจ็บ Project ตามล่าหานักร้องสิ่งที่เจ้าเฮ็ดนี้ เจ้าว่าดีแล้วบ้อ คือใจเจ้าดำแท้เนาะ ฮู้บ่ ว่ามีไผสิตาย มื้อนี้คือเป็นไปลายต่าง กี่คำที่เว้านำ แต่ละคำนี่เอย คือปานสิฆ่าอ้ายเลย บ่แคร์ว่ามันสิพัง ฮักที่สร้างกันมา นับครั้งบ่ไหว บ่ฮู้กี่หน ฮ้องไห้มาดน ต้องทนตลอดเวลา ต้องการอีหยัง จั่งใด๋ก็เว้ามา ก็บ่ได้ว่า บ่แม่นสิมากดดัน เซาเฮ็ดกับอ้ายส่ำนี้ บ่มีที่ให้เจ็บ ย้อนบ่เหลือที่เก็บ เซาเจ็บบ่ทัน บ่ต้องเฮ็ดฮอดตาย ย้อนอ้ายบ่ดื้อปานนั้น เจ้ามีไผถ่ากัน กะบอกได้ อ้ายยอมแล้ว อ้ายให้เจ้าได้เบิด เจ้าบ่ต้องเฮ็ดหยัง สิไปกะบ่ขวางทาง สุอย่างที่เจ้าเฮ็ดลงไป เข้าใจ อ้ายกะพอฮู้แนว ฟ้าวไปที่เจ้ามัก คำว่าฮักว่าเฮา บ่หวังให้ดีคือเก่า มันคงสิบ่ได้แล้ว เหลือแค่แนวนี้ล่ะ เจ้ามีไผถ่ากัน กะบอกได้ อ้ายยอมแล้ว