ทางของฝุ่น (Dust)

 ทางของฝุ่น Atom ชนกันต์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทางของฝุ่น Atom อะตอม ชนกันต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดมเรียบเรียง: กันต์ รุจิณรงค์, กวิน อินทวงษ์, บริพัตร หวานคำเพราะสังกัดค่าย: WhiteMusic

อย่าให้ฉันรั้Cmaj7ง.. เธอไว้Bmเลยจากตรงนี้AmยังอีกไกลยังมีฝัCmนที่เธอต้องไขDว่..ต้องคว้Cmaj7อย่าจมอยู่กับฉันเลBmจากตรงนี้Dm ไม่มีฉัG7น มันคงดีCmaj7กว่า

และวันนี้Cmaj7ฉันเดินมาส่ง.. ด้วยน้ำตBmา ฉันเดินมาส่Emง.. Am   ให้เธอเจอทางที่ดี  ฉันCmจะคอยมองจากตรงนี้D

และ..ที่เธอเห็Gน แค่ฝุ่นมันเข้าตา B7  ฉันไม่ได้ร้องไห้ Cmaj7   อย่ามองกลับมา อย่าห่วงว่าฉัCmน..จะเสียDใจ Gmaj7   ที่ผ่านมาได้รักกัน..  B7  เท่านั้นก็ดีแค่ไหน    อย่ากังCmaj7วล  ฉันไม่เป็นBmไร    แค่ขอAmให้เธอไปได้ดีD กับทางของเธอ

Am | Bm |Am | Bm E |

ต่างคนก็รู้Cmaj7..     เรารู้Bmดี..คน ๆ นี้Amมีไม่พอ.. ที่จะทำCmให้เธอเป็นสุDขอย่างนั้Cmaj7เธอควรได้เจอทางที่ดีBmวันพรุ่งนี้Dm..เธอต้องเจอG7คนที่ดีกCmaj7ว่า

* | ** |

Am | Bm |Am | Cm D |

แค่ขCmaj7อ..ให้เธอไปได้ดีกับทาBmงของเธEให้ได้เจAmอกับสิ่งที่เธDอเคยฝัGน..ฉันคนนี้Cmaj7.. มีไม่พอ.. ที่จะพBmาเธอไปตรงนั้EmฉันจะยอAmมปล่อยไป  ไม่เป็นไCmร อย่าห่วD

** |

Am | Bm |

ทางAmของเธอ.Cm D | Gmaj7.คอร์ดเพลง ทางของฝุ่น Atom ชนกันต์

เนื้อเพลง ทางของฝุ่น Atom ชนกันต์อย่าให้ฉันรั้ง เธอไว้เลย จากตรงนี้ยังอีกไกล ยังมีฝันที่เธอต้องไขว่ต้องคว้า อย่าจมอยู่กับฉันเลย จากตรงนี้ ไม่มีฉัน มันคงดีกว่า และวันนี้ฉันเดินมาส่ง ด้วยน้ำตา ฉันเดินมาส่ง ให้เธอเจอทางที่ดี ฉันจะคอยมองจากตรงนี้ และที่เธอเห็น แค่ฝุ่นมันเข้าตา ฉันไม่ได้ร้องไห้ อย่ามองกลับมา อย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจ ที่ผ่านมาได้รักกัน เท่านั้นก็ดีแค่ไหน อย่ากังวล ฉันไม่เป็นไร แค่ขอให้เธอไปได้ดี กับทางของเธอ ต่างคนก็รู้ เรารู้ดี คนๆนี้มีไม่พอ ที่จะทำให้เธอเป็นสุขอย่างนั้น เธอควรได้เจอทางที่ดี วันพรุ่งนี้เธอต้องเจอคนที่ดีกว่า แค่ขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอ ให้ได้เจอกับสิ่งที่เธอเคยฝัน ฉันคนนี้ มีไม่พอ ที่จะพาเธอไปตรงนั้น ฉันจะยอมปล่อยไป ไม่เป็นไร อย่าห่วง ทางของเธอ