ทางของฝุ่น (Dust)

ทางของฝุ่น, Atom ชนกันต์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทางของฝุ่น Atom ชนกันต์

อย่าให้ฉันรั้Cmaj7ง.. เธอไว้Bmเลยจากตรงนี้AmยังอีกไกลยังมีฝัCmนที่เธอต้องไขDว่..ต้องคว้Cmaj7อย่าจมอยู่กับฉันเลBmจากตรงนี้Dm ไม่มีฉัG7น มันคงดีCmaj7กว่า

และวันนี้Cmaj7ฉันเดินมาส่ง.. ด้วยน้ำตBmา ฉันเดินมาส่Emง.. Am   ให้เธอเจอทางที่ดี  ฉันCmจะคอยมองจากตรงนี้D

และ..ที่เธอเห็Gน แค่ฝุ่นมันเข้าตา B7  ฉันไม่ได้ร้องไห้ Cmaj7   อย่ามองกลับมา อย่าห่วงว่าฉัCmน..จะเสียDใจ Gmaj7   ที่ผ่านมาได้รักกัน..  B7  เท่านั้นก็ดีแค่ไหน    อย่ากังCmaj7วล  ฉันไม่เป็นBmไร    แค่ขอAmให้เธอไปได้ดีD กับทางของเธอ

Am | Bm |Am | Bm E |

ต่างคนก็รู้Cmaj7..     เรารู้Bmดี..คน ๆ นี้Amมีไม่พอ.. ที่จะทำCmให้เธอเป็นสุDขอย่างนั้Cmaj7เธอควรได้เจอทางที่ดีBmวันพรุ่งนี้Dm..เธอต้องเจอG7คนที่ดีกCmaj7ว่า

* | ** |

Am | Bm |Am | Cm D |

แค่ขCmaj7อ..ให้เธอไปได้ดีกับทาBmงของเธEให้ได้เจAmอกับสิ่งที่เธDอเคยฝัGน..ฉันคนนี้Cmaj7.. มีไม่พอ.. ที่จะพBmาเธอไปตรงนั้EmฉันจะยอAmมปล่อยไป  ไม่เป็นไCmร อย่าห่วD

** |

Am | Bm |

ทางAmของเธอ.Cm D | Gmaj7.ทางของฝุ่น Atom ชนกันต์