ฮักต่อได้บ่

 พลอย ศศิธร ฮักต่อได้บ่ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮักต่อได้บ่ พลอย ศศิธร

B | A#m |G#m C# | F# |C# |

คำว่าฮัF#ก  อย่าเว่าออกมาง่ายA#m ๆถ้าหัวใจB.. ของอ้าC#ย..บ่เคยมีF#น้องบอกว่าฮัBกแค่เพียงลมปาก  แต่บ่A#mเคยเบิ่งเจ้าD#mของว่าสิ่G#mงที่เฮ็ดกับน้อง มันเจ็บส่ำC#ใด

อ้ายพาคนใหG#mม่เข้ามาเหยียบใจ ทั้งที่ยัA#mงมีน้องขอร้อG#mง  อย่าเว้Bาออกมาได้C#บ่     C#

หัวใจน้องบ่ได้มีไว้Bเจ็บ  แต่ใจน้องมีไว้ฮัA#mน้องบ่ชินG#mกับการอกหัC#ก อ้ายเข้าใจF#บ่ถือBว่าน้องขอร้อง  ส่อยตั๋A#mวว่าฮักได้บ่D#mให้อ้ายอยู่ต่G#mอ  พอได้C#ชะลอความF#เจ็บ

B | A#m |G#m C# | F# |

น้อF#งยังลืมบ่ได้  ขาดอ้ายไA#mป กะคงตายน้อG#mงบ่เคยฮักไผ.. แฮงปานC#นี้หัวใจF#กำลังอ่อนแอ  อ้ายอย่าถิ่A#mม อย่าฟ้าวหนีเมื่อใจG#mน้องแข็งแรงดีB  อ้ายจั๋งC#ไป

* | ** |

B C# |

** |

ถือBว่าน้องขอร้อง  ส่อยตั๋A#mวว่าฮักได้บ่D#mให้อ้ายอยู่ต่G#mอ  พอได้C#ชะลอความF#เจ็บ

B | A#m || G#m C# | F# || F# |คอร์ดเพลง ฮักต่อได้บ่ พลอย ศศิธร

เนื้อเพลง ฮักต่อได้บ่ พลอย ศศิธรคำว่าฮัก อย่าเว่าออกมาง่ายๆถ้าหัวใจ ของอ้ายบ่เคยมีน้อง บอกว่าฮักแค่เพียงลมปาก แต่บ่เคยเบิ่งเจ้าของ ว่าสิ่งที่เฮ็ดกับน้อง มันเจ็บส่ำใด อ้ายพาคนใหม่เข้ามาเหยียบใจ ทั้งที่ยังมีน้อง ขอร้อง อย่าเว้าออกมาได้บ่ หัวใจน้องบ่ได้มีไว้เจ็บ แต่ใจน้องมีไว้ฮัก น้องบ่ชินกับการอกหัก อ้ายเข้าใจบ่ ถือว่าน้องขอร้อง ส่อยตั๋วว่าฮักได้บ่ ให้อ้ายอยู่ต่อ พอได้ชะลอความเจ็บ น้องยังลืมบ่ได้ ขาดอ้ายไป กะคงตาย น้องบ่เคยฮักไผ แฮงปานนี้ หัวใจกำลังอ่อนแอ อ้ายอย่าถิ่ม อย่าฟ้าวหนี เมื่อใจน้องแข็งแรงดี อ้ายจั๋งไป ถือว่าน้องขอร้อง ส่อยตั๋วว่าฮักได้บ่ ให้อ้ายอยู่ต่อ พอได้ชะลอความเจ็บ