ฮุคิกุนิ(HU-KI-KU-NI)

 บอย เขมราฐ ฮุคิกุนิ(HU-KI-KU-NI) ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮุคิกุนิ บอย เขมราฐ

E | G#m |A | B |

คำEว่าฮัก ว่าหวง ว่าห่วง ว่าหึง คำว่าคิดถึงนั้นคือG#mจั่งซี้ ถ้ามันลำบาก มันยากสิฟัง บ่อยากฝืนอย่าAตอแหลให้อ้ายหมึน.. ไปหน้Bา..

เป็Eนแต่ก่อนนั้นอ้ายสิฮู้สึกดีกว่านี้กับเจ้าอยู่แต่G#mมื้อนี้มีผู้มาอยู่ดูแลข้างเจ้าเป็นฝั่งฝายังAสิมาเว้าอยู่ว่า.. คิดฮอB

ฮุคิEกุนิ.. ฮุคิG#mกุนิ.. ฮุคิAกุนิ.. อย่ามาหาตั๋Bว..ฮุคิEกุนิ.. ฮุคิG#mกุนิ.. ฮุคิAกุนิ..เห็นBว่าเป็นจังซี่ จ้ำปลาแดกต่อนกินกบ กินเขียด กะบ่ได้โง่...

E | B |

จั้Eกมื้อหนึ่ง บ่โดนบ่นานดอกเด้อ สิเลิกกันกับเขาถึงG#mมื้อนั้นแหละเฮา ทั้งอ้ายและน้อง สิได้มาครองฮักบ่Aมีไผสิมาพราก.. ใจBเฮา

ฮู้Eบ่ว่ามื้อนั่นได้กันกับเขากะย่อนว่าเมาเด้อบ่G#mได้ฮักแค่เผลอ ตอนอ้ายไปเจอ กะยังบ่ส่างเมากลับAมาฮักกันคือเก่า.. ได้Bบ่

ฮุคิEกุนิ.. ฮุคิG#mกุนิ.. ฮุคิAกุนิ.. อย่ามาหาตั๋Bว..ฮุคิEกุนิ.. ฮุคิG#mกุนิ.. ฮุคิAกุนิ..เห็นBว่าเป็นจังซี่ซะแตกเหล้าขาว ใส่เกิบดาวเทียม แต่กะบ่โE | G#mง่...คันบุพเพเคยAส่าง.. ฮ่วมกันแต่ซาดBก่อน..บุญสิหลC#mอนส่งให้.. ฮักกันได้C#mดังเดิมซั่นแหC#mล่ว..

C#m | C#m |

* | ** | *** |

C#m |คอร์ดเพลง ฮุคิกุนิ บอย เขมราฐ

เนื้อเพลง ฮุคิกุนิ บอย เขมราฐคำว่าฮัก ว่าหวง ว่าห่วง ว่าหึง คำว่าคิดถึงนั้น คือจั่งซี้ ถ้ามันลำบาก มันยากสิฟัง บ่อยากฝืน อย่าตอแหลให้อ้ายหมึน ไปหน้า เป็นแต่ก่อนนั้นอ้ายสิฮู้สึกดีกว่านี้กับเจ้าอยู่ แต่มื้อนี้มีผู้มาอยู่ดูแลข้างเจ้าเป็นฝั่งฝา ยังสิมาเว้าอยู่ว่า คิดฮอด ฮุคิกุนิ ฮุคิกุนิ ฮุคิกุนิ อย่ามาหาตั๋ว ฮุคิกุนิ ฮุคิกุนิ ฮุคิกุนิ เห็นว่าเป็นจังซี่ จ้ำปลาแดกต่อน กินกบ กินเขียด กะบ่ได้โง่ จั้กมื้อหนึ่ง บ่โดนบ่นานดอกเด้อ สิเลิกกันกับเขา ถึงมื้อนั้นแหละเฮา ทั้งอ้ายและน้อง สิได้มาครองฮัก บ่มีไผสิมาพราก ใจเฮา ฮู้บ่ว่ามื้อนั่นได้กันกับเขากะย่อนว่าเมาเด้อ บ่ได้ฮักแค่เผลอ ตอนอ้ายไปเจอ กะยังบ่ส่างเมา กลับมาฮักกันคือเก่า ได้บ่ ฮุคิกุนิ ฮุคิกุนิ ฮุคิกุนิ อย่ามาหาตั๋ว ฮุคิกุนิ ฮุคิกุนิ ฮุคิกุนิ เห็นว่าเป็นจังซี่ ซะแตกเหล้าขาว ใส่เกิบดาวเทียม แต่กะบ่โง่ คันบุพเพเคยส่าง ฮ่วมกันแต่ซาดก่อน บุญสิหลอนส่งให้ ฮักกันได้ดังเดิม ซั่นแหล่ว