เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย

มนต์แคน แก่นคูน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Em Em/B | C |Am | B |

Em D | C Bm |C Am | Bm |Em |

บ่ต้องเว้าดอกหล่Emา  ประหยัดไว้สDาคำอธิบาEmบ่ต้องบอกเหตุผลให้มากมาAmถ้าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้Bกะบ่แม่นฮักดอกติ๊Am  กับหลายปีBmที่เฮามีหยัGงกันเมื่อบ่มีBmเยื่อใยต่อความฝัDน  ก็ถึงวันBmอ้ายต้องEmอกหัก

คงเบิ่ดคัAmกเบิ่ดแนแล้วเนาะบ่มีทาDงไปต่อแล้วน้อGฮักเป็นย้อนหยัEmงอ้ายบ่อยากฮู้จัAmแต่เสียใจคัCก.. เมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมB

เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าAmย  เจ้าทำท่Bmาฮักหลายจนอ้ายGเซื่อสู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยAmเบื่อก็เพื่อความฝัCน  เพื่อคำสัญBmญานี่บ้อคนว่าฮักอ้าAmย  บัดสิไBmปเว้าง่าย ๆ ว่าจบนEmความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมAmบ่มีค่Dา  บ่มีแฮBmง..  สิเหนี่ยวรั้ง

Em | G/B Am Bm |Em Bm |

Em | Em |Am | Bm |

Em D | Bm Em |Am Bm | Em |

บ่ต้องเว้าดอกหล่Emา  เอาเก็บไว้สDาคำว่าห่วงหลEmายปล่อยให้คนถืกตั๋วคืออ้าAmย  ได้สาใจกับฮักที่พ่ายBmพังเวลาดีดีของชีวิAmต.. ที่อ้ายอุทิBmศเพื่อเฮาทุกอย่GางระเบิดเวลBmาเจ้าฝังไว้ที่ปลายทDางคือฮักฮ้าง ๆBm  โอ๊ย มันเจ็บEmคัก

คงเบิ่ดคัAmกเบิ่ดแนแล้วเนาะบ่มีทาDงไปต่อแล้วน้อGฮักเป็นย้อนหยัEmงอ้ายบ่อยากฮู้จัAmแต่เสียใจคัCก.. เมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมB

เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าAmย  เจ้าทำท่Bmาฮักหลายจนอ้ายGเซื่อสู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยAmเบื่อก็เพื่อความฝัCน  เพื่อคำสัญBmญานี่บ้อคนว่าฮักอ้าAmย  บัดสิไBmปเว้าง่าย ๆ ว่าจบนEmความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมAmบ่มีค่Dา บ่มีแฮงสิเหนี่ยวรั้Em

อ้ายเพิ่งรู้ว่าวันที่ผ่านมAmเจ้าบ่เคDย  เจ้าบ่เคBmย.. บ่เคยฮักอ้ายเลย

Em | Bm | C D | Em |