คอท่อม

การ์ด เมืองคอน, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G | G |Am | Bm Em |

โหม่เรGา เหล่าชาวปักษ์ใต้ขี้คร้านแค่ตาย ถ้าไม่ได้กินท่อมแทงปาล์ม ตัดยางถางป่าทำไร่ ไถนา  เงย ๆ ก้ม ๆ

ข้าวเช้Gาเมียไม่เคยถามบ่ายสองบ่ายสาม ไม่เคยเป็นลมกาแฟแก่ ๆ หวนท่อมน้ำเย็น น้ำต้ม กินท่อมแล้วมีแรง

G | G |Am | Bm Em |

กินท่อGมถูกฝนไม่ได้เดี๋ยวไม่สบาย เป็นโรคไข้จับสั่นถ้าฝนมา หลบฝนให้ทันเดี๋ยวไข้จับสั่น ไม่พักมานั่งรูดท่อม

กินท่อGมแก้เข็ดแก้เหนื่อยทำงานไม่เหนื่อย ขยันขันแข็งกินแล้วคึกคักแข็งแรงขุดดินฟันไม้ ยิกหมีสีไฟ

กินท่อGมแก้โรคเบาหวานช่วยลดน้ำตาล ไม่ใช่พูดเหลวไหลกินท่อม ไม่เคยรบใครวงท่อมทั่วไป รู้รักสามัคคี

G | G |Am | Bm Em |

เรียนท่Gาน ผู้การผู้กับหมวดจ่าหมู่ครับ อย่าจับผมทีส.ส. ส.ว. ช่วยทีช่วยแก้กฏหมาย ให้ท่อมเป็นไท

คนใต้Gถ้าไม่ได้กินท่อมรับรองว่าล้ม ไม่พักทำไรงานเบางานหนักทั่วไปต้องใช้แรงกายอยู่ทุกคืนวัน

ถ้าท่อGมเป็นไทเมื่อใดคนใต้ทั่วไป เหมือนอิได้ขึ้นหวันพกท่อมไปไหนไปกันคนกินสุขสรรค์ เห็นสวรรค์อยู่รำไร

G | G |Am | Bm Em |

G | G |G | Am |

Bm Em | D Bm |Am | Bm Em |

เรียนท่Gาน ผู้การผู้กับหมวดจ่าหมู่ครับ อย่าจับผมทีส.ส. ส.ว. ช่วยทีช่วยแก้กฏหมาย ให้ท่อมเป็นไท

คนใต้Gถ้าไม่ได้กินท่อมรับรองว่าล้ม ไม่พักทำไรงานเบางานหนักทั่วไปต้องใช้แรงกายอยู่ทุกคืนวัน

ถ้าท่อGมเป็นไทเมื่อใดคนใต้ทั่วไป เหมือนอิได้ขึ้นหวันพกท่อมไปไหนไปกันคนกินสุขสรรค์ เห็นสวรรค์อยู่รำไร

G | G |Am | Bm Em |

G | G |G | Am |

Bm Em | D Bm |Am | Bm Em |