ขีดอันตราย

 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขีดอันตราย ออย แสงศิลป์

F# A#m | D#m |B C# | F# |

ถ้าฮักF#มันลบออกได้C#ง่าย ๆคือไฟล์D#mในเมมโมรี่A#mการ์ดคงBลืมหมด รสชาติC#ความเจ็บ  ตอนที่D#mเกือบขาดใจ

อ้ายยังF#คงจำได้ทุกC#เรื่องราววันที่เจ้าD#mแล่นนำเขาA#mไปถิ่มอ้าBยทรุดลงฮ้องไห้C# เกลือกผืนดินริD#mมทาง

อยากยืG#mนขึ้นส่อง  ยามน้อA#mงจากไปแต่กะยืนBบ่ไหว  เจ็บหลายยังC#จำ

กว่าสิผ่านมาได้F#  ขีดอันตราA#mย  บ่ตายD#mจั่งยังบ่มีเจ้าคอยร่วมทาBง  เหมือนมีเพียงร่าC#แต่บ่มีลมหายF#ใจอาBจสิเป็นผลบุญC#ทำมา จั่งรักษาA#mชีวิตมาD#mได้รอBดแบบทุรนทุราย...C#   ขีดอันตF#ราย

* | ** | *** |

F# C# | D#m A#m |B C# | F# |

** | *** |

F# C# | D#m || B C# | F# |คอร์ดเพลง ขีดอันตราย ออย แสงศิลป์

เนื้อเพลง ขีดอันตราย ออย แสงศิลป์ถ้าฮักมันลบออกได้ง่ายๆคือไฟล์ในเมมโมรี่การ์ด คงลืมหมด รสชาติความเจ็บ ตอนที่เกือบขาดใจ อ้ายยังคงจำได้ทุกเรื่องราว วันที่เจ้าแล่นนำเขาไป ถิ่มอ้ายทรุดลงฮ้องไห้ เกลือกผืนดินริมทาง อยากยืนขึ้นส่อง ยามน้องจากไป แต่กะยืนบ่ไหว เจ็บหลายยังจำ กว่าสิผ่านมาได้ ขีดอันตราย บ่ตายจั่งยัง บ่มีเจ้าคอยร่วมทาง เหมือนมีเพียงร่าง แต่บ่มีลมหายใจ อาจสิเป็นผลบุญทำมา จั่งรักษาชีวิตมาได้ รอดแบบทุรนทุราย ขีดอันตราย