คู่ชีวิต

 บ่าววี ลูกทุ่งเพื่อชีวิต อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คู่ชีวิต บ่าววี อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณีสังกัดค่าย: อาร์สยาม

Am | Dm |G | C E |

F | Bm7b5 |E7 | Am | Am |

ไม่รู้Amว่าวันไหนลมหายใEmจสิ้นสุดวันไหDmนโลกจะหยุEmดวุ่นวนAm         Gไม่รู้Amว่าลมหนาวจะพัดมDmาอีกกี่หนรู้แค่มีFหนึ่งคนเคียงข้างEเสมอ..   E

ไม่สAmนว่าบนฟ้าขีดให้ใคEmรมาคู่ใจฉัDmนนั้นจะอEmยู่คู่เธอAm         GเกิดมAmาหนึ่งชีวิต เสาะหาใคDmรจนได้เจอขอเลือGกเธอ รักเธอEmหมดหัวAmใจ

 A7  เธอคือคนเดียวคนสุดท้ายDm.. ที่ต้องกาGเธอคนเดียวแค่เท่านั้C Emน..       ตลอดไป   AmวันเวลA7าต่อแต่นี้Dm สองคนสองกาEจะรักจะอFยู่..เป็นคู่หัวใจE.. คู่ชีวิต

Am | Dm |G | C E |

อีกนาAmนสักเพียงไหน จนร่างไEmร้วิญญานรักนั้Dmนไม่มีวัEmนผันแปรAm         GจะทำAmด้วยความรักที่มั่นคงDmด้วยรักแท้ให้แน่วแGน่ ให้ฟ้Emาเป็นพยาAmน..

** |

F | E |Am G | F |

Dm | E7 | Am |

** |

Am | Dm |Em | Am | Am |คอร์ดเพลง คู่ชีวิต บ่าววี อาร์สยาม

เนื้อเพลง คู่ชีวิต บ่าววี อาร์สยามไม่รู้ว่าวันไหนลมหายใจสิ้นสุด วันไหนโลกจะหยุดวุ่นวน ไม่รู้ว่าลมหนาวจะพัดมาอีกกี่หน รู้แค่มีหนึ่งคนเคียงข้างเสมอ ไม่สนว่าบนฟ้าขีดให้ใครมาคู่ ใจฉันนั้นจะอยู่คู่เธอ เกิดมาหนึ่งชีวิต เสาะหาใครจนได้เจอ ขอเลือกเธอ รักเธอหมดหัวใจ เธอคือคนเดียวคนสุดท้าย ที่ต้องการ เธอคนเดียวแค่เท่านั้น ตลอดไป วันเวลาต่อแต่นี้ สองคนสองกาย จะรักจะอยู่เป็นคู่หัวใจ คู่ชีวิต อีกนานสักเพียงไหน จนร่างไร้วิญญาน รักนั้นไม่มีวันผันแปร จะทำด้วยความรักที่มั่นคงด้วยรักแท้ ให้แน่วแน่ ให้ฟ้าเป็นพยาน