คู่ซ้อม

 คู่ซ้อม L.กฮ. ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คู่ซ้อม L.กฮ. TMG

D# A# | Cm Gm |G# Gm | Fm A# |

D# A# | Cm Gm |G# Gm | Fm A# |

ก่อนทำD#เธอคิดให้ดีนะ ว่าA#จะเกิดอะไรก่อนทำCmอะไรลงไป คิดดูGmซะก่อนอย่าหลอG#กฉันแค่เพียGmงให้ยอม  ยอFmมตกเป็นของเธA#

คู่ควD#ง คู่นอน คู่ซ้อม ฉันควA#รต้องเป็นอะไรคู่รัCmก คู่ครอง คู่ใจ เป็นได้Gmหรือเปล่าเธอมาG#หาฉัน..แค่ตอGmนเธอเหงาจากนั้Fmนเธอก็ทิ้งชิ่งไปA#

เพิ่งเจอกัG#นแต่บอกว่ารัก   เพิ่งรู้จัGmกแต่บอกคิดถึงบอFmกว่ารักฉันครั้งA#หนึ่ง ไม่รู้จะจริงD#ไหมเหมือนที่เธอG#เคยบอกรักเขา  แต่เธGmอก็ทิ้งเขามาได้เธFmอจะทำให้ฉันเชื่อใจได้ไหA# | A#ม..

ถ้าตัวติดกัD#น แล้วเธอจะเบื่อ แล้วเธอจะทิ้A#แล้วเธอจะเซ็ง แล้วเธอจะยัCmงต้องการหรือเปGmล่าและยังมีคD#นมาคงมาคอยมารอมาเฝ้A#าทุกวงทุกCm A#วัน

และหากวันไหD#น ที่ฉันไม่วง ที่ฉันไม่ว่A#างแล้วเธอต้องรงต้องรอCmทานข้าวพร้อมGmกันจะอยู่G#ไหน ต้องรายGmงานเธอห้าFmมหายไปจากฉัA# | A#น..            ทำได้หรือเปล่า

D# A# | Cm Gm |D# A# | Cm A# |

D# A# | Cm Gm |G# Gm | Fm A# | A# |

* | ** |

D# A# | Cm Gm |G# Gm | Fm A# | A# | D# |คอร์ดเพลง คู่ซ้อม L.กฮ. TMG

เนื้อเพลง คู่ซ้อม L.กฮ. TMGก่อนทำเธอคิดให้ดีนะ ว่าจะเกิดอะไร ก่อนทำอะไรลงไป คิดดูซะก่อน อย่าหลอกฉันแค่เพียงให้ยอม ยอมตกเป็นของเธอ คู่ควง คู่นอน คู่ซ้อม ฉันควรต้องเป็นอะไร คู่รัก คู่ครอง คู่ใจ เป็นได้หรือเปล่า เธอมาหาฉันแค่ตอนเธอเหงา จากนั้นเธอก็ทิ้งชิ่งไป เพิ่งเจอกันแต่บอกว่ารัก เพิ่งรู้จักแต่บอกคิดถึง บอกว่ารักฉันครั้งหนึ่ง ไม่รู้จะจริงไหม เหมือนที่เธอเคยบอกรักเขา แต่เธอก็ทิ้งเขามาได้ เธอจะทำให้ฉันเชื่อใจได้ไหม ถ้าตัวติดกัน แล้วเธอจะเบื่อ แล้วเธอจะทิ้ง แล้วเธอจะเซ็ง แล้วเธอจะยังต้องการหรือเปล่า และยังมีคนมาคงมาคอย มารอมาเฝ้าทุกวงทุกวัน และหากวันไหน ที่ฉันไม่วง ที่ฉันไม่ว่าง แล้วเธอต้องรงต้องรอทานข้าวพร้อมกัน จะอยู่ไหน ต้องรายงาน เธอห้ามหายไปจากฉัน ทำได้หรือเปล่า