ขอโทษที่ทำให้มันพัง

เสถียร ทำมือ, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ขอโทษที่ทำให้มันพัง เสถียร ทำมือ

Dm | A# |Am | Dm |

Dm Gm | F Dm |Gm Am | Dm |

มันบ่คือเก่Dmา  เฮ็ดจั่งใด๋C กะบ่คือเก่Dmในคำว่าเรFา.. มันมีรอยร้าGmว มันมีรอยร้าAmเผลอคิดขึ้นมาครั้งใดDm  ก็รู้สึAmกเสียใจทุกครั้DmอยากกลัDบไปแก้ความหลัGmง  เมื่อครั้งCเผลอทำผิดไDm

ผิดเพราะหัวใDmจ ที่หวั่นที่ไหCว เมื่อใครเข้ามDmผิดคำสัญญFา ผิดต่อความฝัGmนที่วาดกันไว้Amทุกเจ็บที่เจ้าแบกรับDm.. คือบาAmปที่อ้ายทำไDmสิแก้ช้ำDด้วยถ้อยคำใGmด.. ก็คงบ่หาCย  เข้าใจDmดี

Gm Am | Dm |

ขอโทA#ษ.. ที่ทํAmาให้มันพัGmทุก ๆ อย่Fาง..ที่เราเคยหวัง ที่เราเคยAmมีขอโทA#ษ.. ที่ทํCาให้เป็นแบบนี้DmยังเหลืDอบ่น้อวิธีGm.. ซ่อมแซCม..ฮักเฮDm

อยากเป็นคือเก่Dmา  เฮ็ดจั่งใด๋C..สิเซาเสียDmใจบอกว่าแล้วไปF  เบิ่งตาครั้งใGmด ยังมีรอยร้าAmฮู้บ่น้ำตาอ้ายพัDmง.. ทุกครั้Amงที่เห็นน้องเหDmงาคึดฮอDดความหวานเก่าGm ๆ  น้ำตาCเปียกใจทุDmกที

Dm C | Dm |Dm Gm | Am |

Dm Am | Dm D |Gm C | Dm |

* | * |

สิมีDบ่น้อวิธีGm.. สิกลับมาดีCกันได้..คือDmเก่า

Gm Am | Dm || Dm || Dm | Dm | Dm |