เคิงใจ

ก้านตอง ทุ่งเงิน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C G | Am |F G | C |

สิบCบ้านส่า ห้าGบ้านลือ..ว่าอ้ายบ่Amคือเก่าเลยFต้องมาถามข่าว มันแมนGบ่น้อเมื่อสองหูAmได้ยินคนเขาว่Emา  สองตCากะอยากมG/Bาพบพ้Amว่าเป็นFจริงบ่ ที่อ้ายมีไผมาแทนGกัน

แล้Cวสุดท้าย กะGได้เห็น อ้ายเป็นคือAmคนเว้าอาFการอ้ายกับเขGา.. ปานคนได้Cกันถ้าฮักเขาAmก็ให้เว้าให้ว่Emา  ถ้าจริCงน้องสิยอG/BมรับมันAmอย่Fาเสยซาใส่กัน ได้บ่Gอ้าย

ใจเจ็บไปเคิงCนึง เจ็บไปเคิงGนึงเมื่อหัวAmใจมันได้ข่าEmว..ว่าอ้าFยกับเขา..พากันไปGฮอดไสต่อCไส.. Gต้องเจ็บอีกเคิงCนึง เจ็บอีกเคิงGนึงบ่เหลืAmอจักเคิงแม่นบ่Emอ้ายเมื่ออ้าFยเปลี่ยนไป น้องต้องเจ็บGเหมิดใจแม่นCบ่

ขอCเถอะอ้าย เอาGจังได๋ อย่าถิ่มไว้Amแนวนี้อย่Fาค้างคาบ่ดีG  บ่ฮัก CกะพอสิเลือกไAmผก็ให้อ้ายบอกมEmน้ำตากCะเตรียมไหG/Bลจ้อ ๆAmถ้าFบ่อยากฮักต่อ  บอกเด้อGอ้าย

** |

C G/B | Am |F | G |

C G | Am Em |F G | C |

** |

เมื่ออ้าFยเปลี่ยนไป น้องต้องเจ็บGเหมิดใจแมนCบ่

C G | Am Em || F G | C |