เคิงใจ

 ก้านตอง ทุ่งเงิน เคิงใจ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เคิงใจ ก้านตอง ทุ่งเงิน

C G | Am |F G | C |

สิบCบ้านส่า ห้าGบ้านลือ..ว่าอ้ายบ่Amคือเก่าเลยFต้องมาถามข่าว มันแมนGบ่น้อเมื่อสองหูAmได้ยินคนเขาว่Emา  สองตCากะอยากมG/Bาพบพ้Amว่าเป็นFจริงบ่ ที่อ้ายมีไผมาแทนGกัน

แล้Cวสุดท้าย กะGได้เห็น อ้ายเป็นคือAmคนเว้าอาFการอ้ายกับเขGา.. ปานคนได้Cกันถ้าฮักเขาAmก็ให้เว้าให้ว่Emา  ถ้าจริCงน้องสิยอG/BมรับมันAmอย่Fาเสยซาใส่กัน ได้บ่Gอ้าย

ใจเจ็บไปเคิงCนึง เจ็บไปเคิงGนึงเมื่อหัวAmใจมันได้ข่าEmว..ว่าอ้าFยกับเขา..พากันไปGฮอดไสต่อCไส.. Gต้องเจ็บอีกเคิงCนึง เจ็บอีกเคิงGนึงบ่เหลืAmอจักเคิงแม่นบ่Emอ้ายเมื่ออ้าFยเปลี่ยนไป น้องต้องเจ็บGเหมิดใจแม่นCบ่

ขอCเถอะอ้าย เอาGจังได๋ อย่าถิ่มไว้Amแนวนี้อย่Fาค้างคาบ่ดีG  บ่ฮัก CกะพอสิเลือกไAmผก็ให้อ้ายบอกมEmน้ำตากCะเตรียมไหG/Bลจ้อ ๆAmถ้าFบ่อยากฮักต่อ  บอกเด้อGอ้าย

** |

C G/B | Am |F | G |

C G | Am Em |F G | C |

** |

เมื่ออ้าFยเปลี่ยนไป น้องต้องเจ็บGเหมิดใจแมนCบ่

C G | Am Em || F G | C |คอร์ดเพลง เคิงใจ ก้านตอง ทุ่งเงิน

เนื้อเพลง เคิงใจ ก้านตอง ทุ่งเงินสิบบ้านส่า ห้าบ้านลือว่าอ้ายบ่คือเก่า เลยต้องมาถามข่าว มันแมนบ่น้อ เมื่อสองหูได้ยินคนเขาว่า สองตากะอยากมาพบพ้อ ว่าเป็นจริงบ่ ที่อ้ายมีไผมาแทนกัน แล้วสุดท้าย กะได้เห็น อ้ายเป็นคือคนเว้า อาการอ้ายกับเขา ปานคนได้กัน ถ้าฮักเขาก็ให้เว้าให้ว่า ถ้าจริงน้องสิยอมรับมัน อย่าเสยซาใส่กัน ได้บ่อ้าย ใจเจ็บไปเคิงนึง เจ็บไปเคิงนึง เมื่อหัวใจมันได้ข่าว ว่าอ้ายกับเขาพากันไปฮอดไสต่อไส ต้องเจ็บอีกเคิงนึง เจ็บอีกเคิงนึง บ่เหลือจักเคิงแม่นบ่อ้าย เมื่ออ้ายเปลี่ยนไป น้องต้องเจ็บเหมิดใจแม่นบ่ ขอเถอะอ้าย เอาจังได๋ อย่าถิ่มไว้แนวนี้ อย่าค้างคาบ่ดี บ่ฮัก กะพอ สิเลือกไผก็ให้อ้ายบอกมา น้ำตากะเตรียมไหลจ้อๆถ้าบ่อยากฮักต่อ บอกเด้ออ้าย เมื่ออ้ายเปลี่ยนไป น้องต้องเจ็บเหมิดใจแมนบ่