คำตอบสุดท้าย

 คำตอบสุดท้าย Airborne สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คำตอบสุดท้าย AIRBORNE

F# | A#m |D#m | B |

แม้F#วันคืนจะเปลี่ยนเวียนหมุนA#mไปยังคงคิดD#mถึงเธออยู่ ไม่รู้เพราBะเหตุใดรักF#ในวันวาน..ที่ผ่านเลยA#mล่วงไปแต่มองไปรอบD#mกาย ฉันอยากมีBเธอ

อยากจะขอแก้D#mไขเรื่องราวของเรBกับสิ่งที่ฉันพลาดD#mพลั้งที่ทำให้เธอต้องร้องG#ไห้เสียใจ  จะได้ไหมเธC#

โปรดอย่าปล่อยมือF#ฉัน อย่าจากไปไหนA#mเลยแค่อยากให้เธD#mอรู้  ฉันยังรักเธอเหมือBนเคยเสียงร้องของหัวF#ใจ.. ร่ำร้องหาแต่เธA#mอยากมีเธอเคียงข้างG#ฉัน.. เหมือนเดิC#ม.. (ตลอด(F#)ไป)

แม้F#เนิ่นนานไม่เคยเปลี่ยนหัวA#mใจแค่ได้ขD#mอมีเธออยู่  ไม่เคยขBอสิ่งใดนึF#กถึงวันวาน.. ที่มีเธอA#mข้างกายจะไม่ไปรักD#mใคร  รอแค่เพียงBเธอ

* | ** |

ขอAให้เธออภัยทุกสิ่ง อยากให้เธอF#ได้เห็นใจเธอเป็นเหมือG#นคำตอบสุดท้ายที่มี ขอC#เพียงเธอ

** |คอร์ดเพลง คำตอบสุดท้าย AIRBORNE

เนื้อเพลง คำตอบสุดท้าย AIRBORNEแม้วันคืนจะเปลี่ยนเวียนหมุนไป ยังคงคิดถึงเธออยู่ ไม่รู้เพราะเหตุใด รักในวันวานที่ผ่านเลยล่วงไป แต่มองไปรอบกาย ฉันอยากมีเธอ อยากจะขอแก้ไขเรื่องราวของเรา กับสิ่งที่ฉันพลาดพลั้ง ที่ทำให้เธอต้องร้องไห้เสียใจ จะได้ไหมเธอ โปรดอย่าปล่อยมือฉัน อย่าจากไปไหนเลย แค่อยากให้เธอรู้ ฉันยังรักเธอเหมือนเคย เสียงร้องของหัวใจ ร่ำร้องหาแต่เธอ อยากมีเธอเคียงข้างฉัน เหมือนเดิม ตลอดไป แม้เนิ่นนานไม่เคยเปลี่ยนหัวใจ แค่ได้ขอมีเธออยู่ ไม่เคยขอสิ่งใด นึกถึงวันวาน ที่มีเธอข้างกาย จะไม่ไปรักใคร รอแค่เพียงเธอ ขอให้เธออภัยทุกสิ่ง อยากให้เธอได้เห็นใจ เธอเป็นเหมือนคำตอบสุดท้ายที่มี ขอเพียงเธอ