มีอ้ายน้องบ่แคร์

 ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ มีอ้ายน้องบ่แคร์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มีอ้ายน้องบ่แคร์ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์

Dm | Am |Gm | C |

Dm | Am |Gm | Dm |

อุปสรDmรค์ที่เทียวมาขวางกั้Dmถ้าเฮามีกัCน สิแคร์หยังน้ออ้าDmสู้บ่หยุDmด จักมื้อต้องถึงจุดหมDmายเย็น ๆ ไว้C อ้ายทำได้อยู่แล้Dmเย็น ๆ ไว้C อ้ายทำได้แน่นอDmน..

Dm C | Gm Am Dm |

Dm | C |Am | Dm |

บ่อยากเห็Dmน.. อ้ายถอดใDmสิหาแต่ทางสิไCป  สิถอยแล้วบ่DmเจออิหยัDmง  บ่คิดหาสู้ต่Gmฮ้อนแท้หนA#อ ฮ้อนแท้หนGmอหัวใA | A

จำได้ไหมDm.. ที่อ้ายบอกกัDmสิพาน้องเดินล่าฝัCน  ถึงมันอยู่ไกDmเชื่ออ้ายเDmด้  จึงเทฮักให้หมดใGmเป็นจั่งใด๋C  จั่งใด๋คือมาถอดใจC.. จั่งซี่น้อ

Dm C | A# C |Dm C | Dm |

มาA# ๆ ๆ ลุกขึ้นมA#ลุยC ๆ ๆ ลุยสู้ต่Cน้องยังอFยู่  ฮู้กันเนGmาะ  อ้ายอย่าท้Am | Amอเด้อ

เย็นไDmว้  เจอหยังกะเย็นไDmว้น้องเป็นกำลังใDmจ.. ให้อ้ายเสมAmเฮ็ดไDmด้  ถ้าฮักต้องเฮ็ดไDmด้ทุกอย่างอยู่ที่ใจA#  สู้เด้อ อ้ายเด้Cอ..

Dm |Dm |Dm |Dm |Dm |

** |

อิหยังที่เฮาต้องเจCสู้ให้น้อCง..เบิ่งแหAmน่ได้บ่Dm | Dmอ้าย..

Dm | Am |Gm | C |

Dm | Am |Gm | Dm |

Dm | C |Am | Dm |

เส้นทางเหDmงา  ถ้าเฮามีฝัDmอย่างน้อยมีกันและกัCน  ลุยฝันที่ใDmฝ่เจอปัญหDmา  ให้ท่องคำว่าต้องไหGmอย่าถอดใจC  จั่งใด๋ต้องอย่าถอดใจC  ได้งินเบาะ

Dm C | A# C |Dm C | Dm |

* | ** |

เย็นไDmว้  เจอหยังกะเย็นไDmว้น้องเป็นกำลังใDmจ.. ให้อ้ายเสมAmเฮ็ดไDmด้  ถ้าฮักต้องเฮ็ดไDmด้ทุกอย่างอยู่ที่ใจA#  สู้เด้อ อ้ายเด้Cอ..

อิหยังที่เฮาต้องเจCสู้เด้Cอ  มีอ้าAmย น้องบ่แคDmร์ได้งินบ่C  มีอ้าAmย น้องบ่แคDmร์สู้เด้Cอ  มีอ้าย น้องบ่แคร์

Dm | Dm |Dm | Am || Gm | C |Dm | Am || Gm |

Dm | Dm | Dm | Dm | Dm |คอร์ดเพลง มีอ้ายน้องบ่แคร์ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์

เนื้อเพลง มีอ้ายน้องบ่แคร์ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์อุปสรรค์ที่เทียวมาขวางกั้น ถ้าเฮามีกัน สิแคร์หยังน้ออ้าย สู้บ่หยุด จักมื้อต้องถึงจุดหมาย เย็นๆไว้ อ้ายทำได้อยู่แล้ว เย็นๆไว้ อ้ายทำได้แน่นอน บ่อยากเห็น อ้ายถอดใจ สิหาแต่ทางสิไป สิถอยแล้วบ่ เจออิหยัง บ่คิดหาสู้ต่อ ฮ้อนแท้หนอ ฮ้อนแท้หนอหัวใจ จำได้ไหม ที่อ้ายบอกกัน สิพาน้องเดินล่าฝัน ถึงมันอยู่ไกล เชื่ออ้ายเด้ จึงเทฮักให้หมดใจ เป็นจั่งใด๋ จั่งใด๋คือมาถอดใจ จั่งซี่น้อ มาๆๆลุกขึ้นมา ลุยๆๆลุยสู้ต่อ น้องยังอยู่ ฮู้กันเนาะ อ้ายอย่าท้อเด้อ เย็นไว้ เจอหยังกะเย็นไว้ น้องเป็นกำลังใจ ให้อ้ายเสมอ เฮ็ดได้ ถ้าฮักต้องเฮ็ดได้ ทุกอย่างอยู่ที่ใจ สู้เด้อ อ้ายเด้อ อิหยังที่เฮาต้องเจอ สู้ให้น้องเบิ่งแหน่ได้บ่อ้าย เส้นทางเหงา ถ้าเฮามีฝัน อย่างน้อยมีกันและกัน ลุยฝันที่ใฝ่ เจอปัญหา ให้ท่องคำว่าต้องไหว อย่าถอดใจ จั่งใด๋ต้องอย่าถอดใจ ได้งินเบาะ เย็นไว้ เจอหยังกะเย็นไว้ น้องเป็นกำลังใจ ให้อ้ายเสมอ เฮ็ดได้ ถ้าฮักต้องเฮ็ดได้ ทุกอย่างอยู่ที่ใจ สู้เด้อ อ้ายเด้อ อิหยังที่เฮาต้องเจอ สู้เด้อ มีอ้าย น้องบ่แคร์ ได้งินบ่ มีอ้าย น้องบ่แคร์ สู้เด้อ มีอ้าย น้องบ่แคร์