น้องบ่ผู้งามคือเพิ่น

ส้ม พฤกษา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Am | Em |Am | Em | Am |

C | C |Em | Am |

อยากมีโมเม้นต์ได้เป็นแฟนอ้าAmอยากถืกGเอาอกเอาใจF..จากคนฮัGก คือหมู่Cเพิ่นเว้ามากะอยากอาAmย  ย้อนน้องมันผู้ฮ้ายเหลือเกิDmฝันอยากมีอ้ายร่วมทางเดิCน  บ่ฮู้DสิเกินไปEmบ่..      Am

ผู้สาวบ้าน ๆ เฮ็ดงานบ่โAmก้บ่มีGภาพสวยโพสต์โชAmว์  สิถืกใจGอ้ายส่ำใด๋หEmนอใจหนึ่งกะหวั่Fน กะย่านบ่สมกับอ้ายคนหDmล่ออีกใจก็ยังคึดต่Amอ  คงสิฟิGนหากมีแฟนเป็นCอ้าย..G C

น้อEmงบ่ผู้งามคือเพิ่Amน  บ่ได้สวGยเปิ่นเวิ่Dmถืกอ้ายเอิ้นแฟGน สิเป็นจั่งใด๋Cน้อAmงบ่ผู้งาGมคือเพิ่Fน  เสน่ห์กะมีพอกะเทิDmถืกอ้ายเอิ้นแฟGน สิดีใจหลCายกะหวังว่าอ้าEmยสิแนมเห็น  ใจสวAmยที่ซ่อนข้างDmในให้เกีGยรติมาเป็นหวานใDmจ .. ของคนGบ่งาม..    Am

อยากมีโมเม้นต์ได้เป็นแฟนอ้AmายมีคนGเทคแคร์ห่วงใAmย  เจอะปัญหGาปลอบโยนไถ่ถEmามเจียมหัวใจอFยู่  แต่กะอยากเว้าให้อ้ายฮู้นำDmเผื่ออ้ายเห็นดีเห็นงาAmม  สิสิ่งตาน้อGยมาเบิ่งน้อCงแน

Am | C |Am Dm | G C |F | G | C |

* | ** |

Dm   หากอ้ายเห็นดีเห็นงาAmม  คนผู้Gฮ้าย.. คงได้มีแฟน..C