อกหักระยะสุดท้าย

 เนย วรัญญา รุ่งแสง อกหักระยะสุดท้าย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อกหักระยะสุดท้าย เนย วรัญญา รุ่งแสง

D# | Dm |Cm | F |

บ่A#ได้เป็นโรคร้าย  แต่น้องDm7เหมือนคนสิขาดใจในวันCm7ที่อ้ายจากไป  ไปFกับเขาคนนั้นย้อA#นว่าใจยังฮัก  ฮักคนDm7ที่เคยผูกพันแต่วันCm7นี้อ้ายจบฝัน.. ด้วยคำFว่าเลิกกันสา

บ่D#ต้องพึ่งคีโมFเพราะก้อนความช้ำDmร้ายเกินเยี่ยGmวยาปล่อยน้องตาCm7ยโลดสาคั้นอ้ายบ่ฮัD#กน้องคงตายด้วยโรFคนี้..    F

อกหักระยะสุดท้าD#น้องคงตาFย ย้อนฮักอ้ายGmเเฮงกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนเเCmรงเพราะถืกอ้ายเเทFงด้วยคำว่าA#ลาอกหักระยะสุดท้าD#เครื่องส่อยหาFยใจ.. กะส่อDmยบ่ได้ดอกหนGmคงเหลือเพียงน้ำCmตา..เเทนน้ำเกลืFอเยียวยาเเผลA#ใจ

บ่A#ได้เป็นโรคร้าย  แต่เป็Dm7นโรครักสิ้นหวังเอ็กซเรCm7ย์บอกใจแทบพัง  บ่มีFหนทางแก้ไขA#งบ่นานหรอกหนอ  เพียงแค่รอDm7วันน้องขาดใจหากอ้าCm7ยสงสารก่อนไป.. ช่วยฉีดยาFให้ตายตรงนี้.. F

D# | Dm |Cm F | A# A#7 |D# F | Dm Gm |Cm7 F | A# |

* | ** |

คงเหลือเพียงน้ำCmตา..เเทนน้ำเกลืFอ.. เยียวยาเเผลใA#

D# F | Gm || Cm F | A# || A#คอร์ดเพลง อกหักระยะสุดท้าย เนย วรัญญา รุ่งแสง

เนื้อเพลง อกหักระยะสุดท้าย เนย วรัญญา รุ่งแสงบ่ได้เป็นโรคร้าย แต่น้องเหมือนคนสิขาดใจ ในวันที่อ้ายจากไป ไปกับเขาคนนั้น ย้อนว่าใจยังฮัก ฮักคนที่เคยผูกพัน แต่วันนี้อ้ายจบฝัน ด้วยคำว่าเลิกกันสา บ่ต้องพึ่งคีโม เพราะก้อนความช้ำร้ายเกินเยี่ยวยา ปล่อยน้องตายโลดสา คั้นอ้ายบ่ฮักน้องคงตายด้วยโรคนี้ อกหักระยะสุดท้าย น้องคงตาย ย้อนฮักอ้ายเเฮง กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนเเรง เพราะถืกอ้ายเเทงด้วยคำว่าลา อกหักระยะสุดท้าย เครื่องส่อยหายใจ กะส่อยบ่ได้ดอกหนา คงเหลือเพียงน้ำตาเเทนน้ำเกลือเยียวยาเเผลใจ บ่ได้เป็นโรคร้าย แต่เป็นโรครักสิ้นหวัง เอ็กซเรย์บอกใจแทบพัง บ่มีหนทางแก้ไข คงบ่นานหรอกหนอ เพียงแค่รอวันน้องขาดใจ หากอ้ายสงสารก่อนไป ช่วยฉีดยาให้ตายตรงนี้ คงเหลือเพียงน้ำตาเเทนน้ำเกลือ เยียวยาเเผลใจ