ปล่อยไปตายโลด

ธัญญ่า อาร์สยาม, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C#m | A |B G#m | C#m |

C#m | A |B G#m | C#m |

ถือว่าโดนควายต่ำ  C#mถือว่าโดนควายยํ่Aเจ็บจุกแหน่กะทำBใจเอาใหญ่แล้C#mเขาบ่ได้เป็นพ่C#mอ  เขาบ่ฮักเฮาแล้Aเขาบ่ส่ำหมาแมBวที่เฮาเลี้ยงไG#7ว้..G#7   (ปล่อยไปตายโ(C#m)ลด)

C#m | E |B | F#m |

C#m | C#m |C#m | C#m |

A | B |

มัC#mนเป็นแค่เมื่อวาน  เช้C#mานี้นั้นมันเป็นวันใหม่ผู้C#mชายมีมากมาย  เลิกC#mเสียใจให้คนพรรค์นั้นบุญAเขามันไม่ถึง  ไม่Eต้องนั่งรำพึงรำพันแค่Aคนเคยคบกัน   Bทานหมามันไปตัวหนึ่ง

C#m | C#m |

A | B |

ซึมC#mเซาเศร้าเสียใจ  ให้C#mมันเปลืองน้ำตาเปล่า ๆยัC#mงมีคนรักเรา  พูดC#mกับใจตัวเองเอาไว้ทนAเหงาเศร้ากอดแม่.. ดีEกว่าให้เขาแลเป็นควายเจ็Aบนี้คงไม่ตาย   Bเธอยังหายใจเต็มปอด

โตAมา เจ้าจั่งพ้อBเขาให้เจ้าเซG#mาโศกเศร้า  ให้เซC#mาเสียใจฮู้Aอยู่ว่า..ใจเจ้านั้นBเจ็บหลาย ให้เG#7 | G#7ซาสา...

** | ** |

C#m | C#m |E | A | E |C#m | C#m |A B | C#m

เศร้าไปหัวใจก็หม่C#mน (สร้อย)  แค่คนผ่านมาให้จำAให้ย่างหนีจากความชE้ำ   เพลี่ยงพล้ำแค่ควายชC#mกะแค่คนละบ่มีหัวใC#mจ  ฮักให้ตายเขาก็ไม่เห็นค่AพวกคาสโนEว่า ปล่อยC#m | A B G#7ป๋าโลด

C#m | A |E | B |

C#m | A |B | G#7 |

C#m | A |B | G#7 |

* | ** | ** |

** |

C#m | C#m | C#m | C#m |A | B || C#m | C#m |