ปล่อยไปตายโลด

 ธัญญ่า อาร์สยาม ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปล่อยไปตายโลด ธัญญ่า Rsiam

C#m | A |B G#m | C#m |

C#m | A |B G#m | C#m |

ถือว่าโดนควายต่ำ  C#mถือว่าโดนควายยํ่Aเจ็บจุกแหน่กะทำBใจเอาใหญ่แล้C#mเขาบ่ได้เป็นพ่C#mอ  เขาบ่ฮักเฮาแล้Aเขาบ่ส่ำหมาแมBวที่เฮาเลี้ยงไG#7ว้..G#7   (ปล่อยไปตายโ(C#m)ลด)

C#m | E |B | F#m |

C#m | C#m |C#m | C#m |

A | B |

มัC#mนเป็นแค่เมื่อวาน  เช้C#mานี้นั้นมันเป็นวันใหม่ผู้C#mชายมีมากมาย  เลิกC#mเสียใจให้คนพรรค์นั้นบุญAเขามันไม่ถึง  ไม่Eต้องนั่งรำพึงรำพันแค่Aคนเคยคบกัน   Bทานหมามันไปตัวหนึ่ง

C#m | C#m |

A | B |

ซึมC#mเซาเศร้าเสียใจ  ให้C#mมันเปลืองน้ำตาเปล่า ๆยัC#mงมีคนรักเรา  พูดC#mกับใจตัวเองเอาไว้ทนAเหงาเศร้ากอดแม่.. ดีEกว่าให้เขาแลเป็นควายเจ็Aบนี้คงไม่ตาย   Bเธอยังหายใจเต็มปอด

โตAมา เจ้าจั่งพ้อBเขาให้เจ้าเซG#mาโศกเศร้า  ให้เซC#mาเสียใจฮู้Aอยู่ว่า..ใจเจ้านั้นBเจ็บหลาย ให้เG#7 | G#7ซาสา...

** | ** |

C#m | C#m |E | A | E |C#m | C#m |A B | C#m

เศร้าไปหัวใจก็หม่C#mน (สร้อย)  แค่คนผ่านมาให้จำAให้ย่างหนีจากความชE้ำ   เพลี่ยงพล้ำแค่ควายชC#mกะแค่คนละบ่มีหัวใC#mจ  ฮักให้ตายเขาก็ไม่เห็นค่AพวกคาสโนEว่า ปล่อยC#m | A B G#7ป๋าโลด

C#m | A |E | B |

C#m | A |B | G#7 |

C#m | A |B | G#7 |

* | ** | ** |

** |

C#m | C#m | C#m | C#m |A | B || C#m | C#m |คอร์ดเพลง ปล่อยไปตายโลด ธัญญ่า Rsiam

เนื้อเพลง ปล่อยไปตายโลด ธัญญ่า Rsiamถือว่าโดนควายต่ำ ถือว่าโดนควายยํ่า เจ็บจุกแหน่กะทำใจเอาใหญ่แล้ว เขาบ่ได้เป็นพ่อ เขาบ่ฮักเฮาแล้ว เขาบ่ส่ำหมาแมวที่เฮาเลี้ยงไว้ (ปล่อยไปตายโลด) มันเป็นแค่เมื่อวาน เช้านี้นั้นมันเป็นวันใหม่ ผู้ชายมีมากมาย เลิกเสียใจให้คนพรรค์นั้น บุญเขามันไม่ถึง ไม่ต้องนั่งรำพึงรำพัน แค่คนเคยคบกัน ทานหมามันไปตัวหนึ่ง ซึมเซาเศร้าเสียใจ ให้มันเปลืองน้ำตาเปล่าๆยังมีคนรักเรา พูดกับใจตัวเองเอาไว้ ทนเหงาเศร้ากอดแม่ ดีกว่าให้เขาแลเป็นควาย เจ็บนี้คงไม่ตาย เธอยังหายใจเต็มปอด โตมา เจ้าจั่งพ้อเขา ให้เจ้าเซาโศกเศร้า ให้เซาเสียใจ ฮู้อยู่ว่าใจเจ้านั้นเจ็บหลาย ให้เซาสา เศร้าไปหัวใจก็หม่น แค่คนผ่านมาให้จำ ให้ย่างหนีจากความช้ำ เพลี่ยงพล้ำแค่ควายชน กะแค่คนละบ่มีหัวใจ ฮักให้ตายเขาก็ไม่เห็นค่า พวกคาสโนว่า ปล่อยป๋าโลด