พลูโต

คชา นนทนันท์, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Am7 | Em7 |Fmaj7 | FmM7 |

Am7 | Em7 |Fmaj7 | C |

บ่อยครั้Fmaj7งที่มอง.. ดวงอาทิตFmM7ย์ที่ดูแสนไกลฉันยังคงCmaj7มีคำถาม.. อยู่Cmaj7เรื่อยไปอยากรู้Fmaj7ดวงดาว.. ที่รายFmM7ล้อมรอบตัวเธอรู้สึกดีCmaj7แค่ไหน.. ความอบอุ่Cmaj7นเป็นเช่นไร

เวลาAmยังคงหมุนไป  มีแต่ความหนAmM7าวเกาะกินหัวใจยังคงAm7พร่ำเพ้อ  ถ้าฉันได้อยู่ตรงนั้F

ควาGมเป็นจริงแล้Cวก็พอรู้ดีFsus2ที่ ๆ ฉันยืCน ช่างอยู่แสนไกGไม่มีทางแล้Cวที่จะโคจรA#มาพบกันเป็Em7นได้แค่ฝันที่เลื่อนลอDm7ย..ทำEm7ได้แค่มองจากตรงนี้Dm7..          (Fm)   (ตลอดไป)

Am7 | Em7 |Fmaj7 | FmM7 |

Am7 | Em7 |Fmaj7 | C |

เพียFmaj7งแค่สักครั้งขอเพีFmM7ยงแค่สักครั้งถ้าฉันได้อCmaj7ยู่ตรงนั้น...     Cmaj7อาจFmaj7โดนแผดเผาเจ็บปวFmM7ดสักแค่ไหนก็พร้Cmaj7 | Cmaj7อม...

* | ** |

ควาGมเป็นจริงแล้Cวก็พอรู้ดีFmที่ๆ ฉันยืCน ช่างอยู่แสนไกDmไม่มีทางแล้Cวที่จะโคจรA#มาพบกันเป็Em7นได้แค่ฝันที่เลื่อนลอDm7ทำEm7ได้แค่มองจากตรDm7 Gงนี้..          ตลอดกาล

Am7 | Em7 D#m7 || Dm7 G |

ตลอดกาCล..