พลูโต

 คชา นนทนันท์ พลูโต สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พลูโต คชา นนทนันท์

Am7 | Em7 |Fmaj7 | FmM7 |

Am7 | Em7 |Fmaj7 | C |

บ่อยครั้Fmaj7งที่มอง.. ดวงอาทิตFmM7ย์ที่ดูแสนไกลฉันยังคงCmaj7มีคำถาม.. อยู่Cmaj7เรื่อยไปอยากรู้Fmaj7ดวงดาว.. ที่รายFmM7ล้อมรอบตัวเธอรู้สึกดีCmaj7แค่ไหน.. ความอบอุ่Cmaj7นเป็นเช่นไร

เวลาAmยังคงหมุนไป  มีแต่ความหนAmM7าวเกาะกินหัวใจยังคงAm7พร่ำเพ้อ  ถ้าฉันได้อยู่ตรงนั้F

ควาGมเป็นจริงแล้Cวก็พอรู้ดีFsus2ที่ ๆ ฉันยืCน ช่างอยู่แสนไกGไม่มีทางแล้Cวที่จะโคจรA#มาพบกันเป็Em7นได้แค่ฝันที่เลื่อนลอDm7ย..ทำEm7ได้แค่มองจากตรงนี้Dm7..          (Fm)   (ตลอดไป)

Am7 | Em7 |Fmaj7 | FmM7 |

Am7 | Em7 |Fmaj7 | C |

เพียFmaj7งแค่สักครั้งขอเพีFmM7ยงแค่สักครั้งถ้าฉันได้อCmaj7ยู่ตรงนั้น...     Cmaj7อาจFmaj7โดนแผดเผาเจ็บปวFmM7ดสักแค่ไหนก็พร้Cmaj7 | Cmaj7อม...

* | ** |

ควาGมเป็นจริงแล้Cวก็พอรู้ดีFmที่ๆ ฉันยืCน ช่างอยู่แสนไกDmไม่มีทางแล้Cวที่จะโคจรA#มาพบกันเป็Em7นได้แค่ฝันที่เลื่อนลอDm7ทำEm7ได้แค่มองจากตรDm7 Gงนี้..          ตลอดกาล

Am7 | Em7 D#m7 || Dm7 G |

ตลอดกาCล..คอร์ดเพลง พลูโต คชา นนทนันท์

เนื้อเพลง พลูโต คชา นนทนันท์บ่อยครั้งที่มอง ดวงอาทิตย์ที่ดูแสนไกล ฉันยังคงมีคำถาม อยู่เรื่อยไป อยากรู้ดวงดาว ที่รายล้อมรอบตัวเธอ รู้สึกดีแค่ไหน ความอบอุ่นเป็นเช่นไร เวลายังคงหมุนไป มีแต่ความหนาวเกาะกินหัวใจ ยังคงพร่ำเพ้อ ถ้าฉันได้อยู่ตรงนั้น ความเป็นจริงแล้วก็พอรู้ดี ที่ๆฉันยืน ช่างอยู่แสนไกล ไม่มีทางแล้วที่จะโคจรมาพบกัน เป็นได้แค่ฝันที่เลื่อนลอย ทำได้แค่มองจากตรงนี้ ตลอดไป เพียงแค่สักครั้ง ขอเพียงแค่สักครั้งถ้าฉันได้อยู่ตรงนั้น อาจโดนแผดเผา เจ็บปวดสักแค่ไหนก็พร้อม ความเป็นจริงแล้วก็พอรู้ดี ที่ๆฉันยืน ช่างอยู่แสนไกล ไม่มีทางแล้วที่จะโคจรมาพบกัน เป็นได้แค่ฝันที่เลื่อนลอย ทำได้แค่มองจากตรงนี้ ตลอดกาล ตลอดกาล