ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน)

  ก้อง ห้วยไร่   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน) ก้อง ห้วยไร่

F | C |Dm | A# |

F | C |Dm | A# |

ไม่ได้Fใส่รองเท้าจCระเข้ไม่ได้Dmดูเท่.. ดั่งคนCในฝันใคDmพี่ใส่A#รองเท้าแตะ.. เดินAmไปตามความDmฝันไกลไม่รังGmเกียจกันใช่ไหCม..

ไม่ได้Fใส่รองเท้าข้างCละแสนแปดเดินย่ำDmกลางแดด  ไม่เคCยทดท้อใDmมีใบA#หน้าน้อง..คอยประคอAmงความฝันเอาDmไว้ถึงส้Gmนตีนพี่ดำ  พี่ก็Cจะย่ำต่อไF | F

ผู้บ่าวร้องเท้าA#แตะ  จะแตะเอาดาCว..มาฝากเจ้าสาAmว..ของคนช่างฝัDmผู้บ่าวรองเท้าA#แตะ  จะแตะเอาจันCทร์..มาฝากให้ขวัญAmใจ..ได้นอนหนุDm

อย่าจากไปไหนA#เลย  อย่าเอ่ยคำลCรอก่อนเถิดหนAmา  แก้วตาการุณDmย์ไม่มีสิ่งไหนA#จะผูกใจแม่คุCมีแค่น้ำอุ่น C | Cๆ            ออกจากหัวใจ ให้เธอ

F | C |Dm | A# |

F | C |Dm | A# |

ไม่ได้Fใส่รองเท้าตรCาติ๊กถูกถ้าใคDmรล้วงลูก..แย่งเธอCจากฉันไDmจะเอA#ารองเท้าคีบ ถีบลอAmยไปแสนไกDmขอเอGmาส้นตีนดำ ๆ  ช่วยทำCให้เขาเข้าใF | Fจ..

* | ** |

F | A# | C | C |

มีแค่น้ำอุ่น C | Cๆ            ออกจากหัว..ใจ.. ให้Fเธอ..คอร์ดเพลง ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน) ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน) ก้อง ห้วยไร่ไม่ได้ใส่รองเท้าจระเข้ ไม่ได้ดูเท่ ดั่งคนในฝันใคร พี่ใส่รองเท้าแตะ เดินไปตามความฝันไกล ไม่รังเกียจกันใช่ไหม ไม่ได้ใส่รองเท้าข้างละแสนแปด เดินย่ำกลางแดด ไม่เคยทดท้อใจ มีใบหน้าน้องคอยประคองความฝันเอาไว้ ถึงส้นตีนพี่ดำ พี่ก็จะย่ำต่อไป ผู้บ่าวร้องเท้าแตะ จะแตะเอาดาว มาฝากเจ้าสาวของคนช่างฝัน ผู้บ่าวรองเท้าแตะ จะแตะเอาจันทร์ มาฝากให้ขวัญใจได้นอนหนุน อย่าจากไปไหนเลย อย่าเอ่ยคำลา รอก่อนเถิดหนา แก้วตาการุณย์ ไม่มีสิ่งไหนจะผูกใจแม่คุณ มีแค่น้ำอุ่นๆออกจากหัวใจ ให้เธอ ไม่ได้ใส่รองเท้าตราติ๊กถูก ถ้าใครล้วงลูกแย่งเธอจากฉันไป จะเอารองเท้าคีบ ถีบลอยไปแสนไกล ขอเอาส้นตีนดำๆช่วยทำให้เขาเข้าใจ มีแค่น้ำอุ่นๆออกจากหัวใจ ให้เธอ