รักสาวมุสลิม

 เต็ม นาวา รักสาวมุสลิม ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักสาวมุสลิม เต็มนาวา

A C#m | Bm E |A C#m | Bm E |

F#m | C#m |D | E |

A  เธอคือนางฟ้าที่เดินเข้ามาEในชีวิตฉันD  เพียงสบตากัน ก็ทำให้ฉันAนั้นหวั่นไหวA  มองผ้าคลุมผม ก็ทำให้รู้E เธอมาจากไหน  สาวงาDมจากแดนใต้  เธอเป็นสาEวมุสลิม

F#m    โอ้ย  ไม่รู้ว่าเธEอมีใครหรือเปล่าF#m    โอ้ย  ไม่รู้ว่าเธอEจะรังเกียจไหมF#m    โอ้ย  ถ้าหากเอ่ยคำE ๆ นี้ออกไป    อยากจะบอDกความในใจ..ให้เธอได้Eฟัง... E

หลงรักเธอแล้Aว  เธอเป็นสาC#mวมุสลิF#mอยากฝากหัวใEจให้เธอได้พักDพิง..   C#mแต่ไม่รู้BmเธอรังเกียจไหEเธอคือนางฟ้Aา.. ที่ฉัC#mนตามหาทั้งหัวF#mใจหากว่าเธอEนั้นยังไม่รักDใคร..   C#mโปรดรับBmฉันเอาไEว้(พิจารณา)

A | C#m |Bm | E |

C#m | F#m |D | E |

* | ** | ** |

A | C#m | Bm                            โปรดรับEฉันเอาไว้พิจารณA | Aคอร์ดเพลง รักสาวมุสลิม เต็มนาวา

เนื้อเพลง รักสาวมุสลิม เต็มนาวาเธอคือนางฟ้าที่เดินเข้ามาในชีวิตฉัน เพียงสบตากัน ก็ทำให้ฉันนั้นหวั่นไหว มองผ้าคลุมผม ก็ทำให้รู้ เธอมาจากไหน สาวงามจากแดนใต้ เธอเป็นสาวมุสลิม โอ้ย ไม่รู้ว่าเธอมีใครหรือเปล่า โอ้ย ไม่รู้ว่าเธอจะรังเกียจไหม โอ้ย ถ้าหากเอ่ยคำๆนี้ออกไป อยากจะบอกความในใจให้เธอได้ฟัง หลงรักเธอแล้ว เธอเป็นสาวมุสลิม อยากฝากหัวใจให้เธอได้พักพิง แต่ไม่รู้เธอรังเกียจไหม เธอคือนางฟ้า ที่ฉันตามหาทั้งหัวใจ หากว่าเธอนั้นยังไม่รักใคร โปรดรับฉันเอาไว้พิจารณา โปรดรับฉันเอาไว้พิจารณา