รอการจากลา

ตุมตาม อดิศักดิ์, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รอการจากลา ตุมตาม อดิศักดิ์

G# A# | Cm |G# A# | D# |

G# A# | Cm |Fm A# | D# |

มันD#ยังคงเป็นอย่างนั้นเสมอ เรื่องหัวA#ใจแลCmะคงเป็นอย่างนั้A#น.. ตลอดD#ไปรอCmให้เรื่องรักที่ได้พานA#พบ.. มีจุดจD#บพบพGmา มลาCmไกลจำFmต้องทำความเข้าใจA# เกิดมาเพื่อลาD#จาก

ช้าหรือเร็Fmวก็ต้อGmงปล่อG#ยเธอไปเพราะว่าไร้A#ความเห็นที่ตรงD#กันช้าหรือเร็Fmวก็ต้อGmงปล่อG#ยเธอไปเมื่อเธอเจอA#คนนั้น เคยฝันD#หาช้าหรือเร็Fmวก็ต้อGmงปล่อG#ยเธอไปหากใจหมA#ดรัก.. ก็ต้องจาD#กด้วยกาGmรเลิกรCmา..หรืFmอจำใจจากลA#า ต้องมาตายจากD#กัน

เราD#จำต้องทนยอมรับวิถีของหัวA#ใจแม้Cmมันจะเร็วร้าA#ย.. เกินรับD#ไหวรอCmให้เรื่องรักที่มีA#วันนี้.. ต้องมีD#สิ่งที่GmมาพราCmกไป..สุดท้าFmยก็ต้องจากไกA#ล วันใดสักครD#

* |

Gm G# A# Cm                           จงเก็บไว้ทุกวินาที Cmเมื่อดีหรือร้ายเพียงใดG#เพราะอย่างนั้A#น  สักวันต้องปล่อยมืCmเหมือนเกินรับ สำหรับใจคCmแต่ต้องทนเพราะไม่อาจยื้G#วิถีของมนุษย์คืA#อ.. เกิดมาเพื่อลาจา(Cm)

G# | A# |Cm | Cm |

G# | A# |G | G |

* | ** |