รอการจากลา

  ตุมตาม อดิศักดิ์   รอการจากลา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รอการจากลา ตุมตาม อดิศักดิ์

G# A# | Cm |G# A# | D# |

G# A# | Cm |Fm A# | D# |

มันD#ยังคงเป็นอย่างนั้นเสมอ เรื่องหัวA#ใจแลCmะคงเป็นอย่างนั้A#น.. ตลอดD#ไปรอCmให้เรื่องรักที่ได้พานA#พบ.. มีจุดจD#บพบพGmา มลาCmไกลจำFmต้องทำความเข้าใจA# เกิดมาเพื่อลาD#จาก

ช้าหรือเร็Fmวก็ต้อGmงปล่อG#ยเธอไปเพราะว่าไร้A#ความเห็นที่ตรงD#กันช้าหรือเร็Fmวก็ต้อGmงปล่อG#ยเธอไปเมื่อเธอเจอA#คนนั้น เคยฝันD#หาช้าหรือเร็Fmวก็ต้อGmงปล่อG#ยเธอไปหากใจหมA#ดรัก.. ก็ต้องจาD#กด้วยกาGmรเลิกรCmา..หรืFmอจำใจจากลA#า ต้องมาตายจากD#กัน

เราD#จำต้องทนยอมรับวิถีของหัวA#ใจแม้Cmมันจะเร็วร้าA#ย.. เกินรับD#ไหวรอCmให้เรื่องรักที่มีA#วันนี้.. ต้องมีD#สิ่งที่GmมาพราCmกไป..สุดท้าFmยก็ต้องจากไกA#ล วันใดสักครD#

* |

Gm G# A# Cm                           จงเก็บไว้ทุกวินาที Cmเมื่อดีหรือร้ายเพียงใดG#เพราะอย่างนั้A#น  สักวันต้องปล่อยมืCmเหมือนเกินรับ สำหรับใจคCmแต่ต้องทนเพราะไม่อาจยื้G#วิถีของมนุษย์คืA#อ.. เกิดมาเพื่อลาจา(Cm)

G# | A# |Cm | Cm |

G# | A# |G | G |

* | ** |คอร์ดเพลง รอการจากลา ตุมตาม อดิศักดิ์

เนื้อเพลง รอการจากลา ตุมตาม อดิศักดิ์มันยังคงเป็นอย่างนั้นเสมอ เรื่องหัวใจ และคงเป็นอย่างนั้น ตลอดไป รอให้เรื่องรักที่ได้พานพบ มีจุดจบพบพา มลาไกล จำต้องทำความเข้าใจ เกิดมาเพื่อลาจาก ช้าหรือเร็วก็ต้องปล่อยเธอไป เพราะว่าไร้ความเห็นที่ตรงกัน ช้าหรือเร็วก็ต้องปล่อยเธอไป เมื่อเธอเจอคนนั้น เคยฝันหา ช้าหรือเร็วก็ต้องปล่อยเธอไป หากใจหมดรัก ก็ต้องจากด้วยการเลิกรา หรือจำใจจากลา ต้องมาตายจากกัน เราจำต้องทนยอมรับวิถีของหัวใจ แม้มันจะเร็วร้าย เกินรับไหว รอให้เรื่องรักที่มีวันนี้ ต้องมีสิ่งที่มาพรากไป สุดท้ายก็ต้องจากไกล วันใดสักครา จงเก็บไว้ทุกวินาที เมื่อดีหรือร้ายเพียงใด เพราะอย่างนั้น สักวันต้องปล่อยมือ เหมือนเกินรับ สำหรับใจคน แต่ต้องทนเพราะไม่อาจยื้อ วิถีของมนุษย์คือ เกิดมาเพื่อลาจาก