สาวงาม 23 อำเภอ (Original)

 โซแหละ ออม สาวงาม 23 อำเภอ สาวงาม 23 อำเภอ (Original) ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สาวงาม 23 อำเภอ - โซแหละ ออม

A E | D E |

ผ่านเมือAงสุราษธานีE  เข้าเขตคอนศDรีที่อำเภอEหนอมสาวสวAยหน้าใสกินใจEอ่อนน้อมหลงรักDสาวหนอมจนลืEมไม่ลงสิชAลคนงามรวยน้ำEใจ  ท่าหลDาเมืองใหญ่สาวใจEมั่นคงรักแท้Dและซื่อตรEง สาวพรหมคีรีA

ผิวสวC#mย งามครบ อยู่นF#mบพิตำหน้าตาDคมขำ ต้องสาEวฉวางตาคC#mมผมยาว นิว่าสาF#mวช้างกลางพูดเพราDะแหลงหวาน สาวลานกEา..

เมืองคอAนเที่ยวไหนกะไปEได้ธรรมชาDติมากมาย ให้มาEเยือนวัฒนธรรAมล้ำค่า อย่าลืมEเลือนอยากชวนเพื่อDนมาเที่ยวเมืองEคอนมาแลAหนังรุง นโนEราห์เพลงบอกถ้อยท่Dาให้มาเยือนที่Eนี่สาว ๆD เมืองคอนกะใจEดียีบสามDอำเภอของเมืองEคอนศรีของดีมากหA E | D Eนา..

A E | D E |

น่ารัAก แก้มแดงดังแสEงตะวัน น้องอยู่Dบางขันใช่Eหม้ายเอวบAางร่างเล็ก เด็กหัวEไทรถึงเชียรใหญ่D  สาว ๆ กะใจEดีพระพรAหม คิ้วคมดังนาEงฟ้าถ้ำพรรณรDา นี่แหละคือเทEพีทุ่งสงD สาว ๆ กะใจEดีนาบอDนแถวประนี้E มากมีสาวงาA

สวยทัC#mนสมัย สาวในF#mเมืองมีกริยาDลือเลื่อง สาวเมือEงปากนังจุฬาภรC#mณ์ ร่อนพิบูลย์ ฉาดน่F#mารักครันสาวพิบูลDทุ่งใหญ่นั้น รักคือรักจริE

** |

สาวชะอวAด ลือชื่อทำกับEข้าวหมูกโด่Dงผิวขาว สาวเฉลิมEพระเกียรติหลงรักDสาวไหนกะให้Eแคบบอกแต่อย่ามDาเพื่อคิดจะหลEอก..ให้สาวคอนต้องเสียAใจ

รักสาDวแค่ไหน กะให้Eแคบบอกแต่อย่ามDาเพื่อคิดจะหลEอก..ให้สาวคอนต้องเสียAใจ