สิให้อ้ายขาดใจพุ้นบ้อ

  มนต์แคน แก่นคูน   สิให้อ้ายขาดใจพุ้นบ้อ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สิให้อ้ายขาดใจพุ้นบ้อ มนต์แคน แก่นคูน

Cm |

Cm A# | Fm |A# Gm | Cm |Cm | Cm |

ใจดำด๊ำCmดำ  เอาหยัA#งน้อทำหัวใD#สิ่งที่เคยเททุ่มไA#ป  ความหมGmายมันคงบ่มีCmคนชื่อแมFว  กี่หนแล้วเธอทำพี่D#หัวใจผู้ชายคนนี้Cm.. เจ็บกี่ทีA#หนอจึงจะพGm

สร้างทางฝันรCmอ  กี่ท้อA#ก็ทนพ้นD#ผ่านทุกเรื่องที่แมวต้องกาA#ร.. ก็สาGmนให้ตามที่Cmขอความตั้งใFจ  จุดหมายคือเธอทุกข้D#ยังทิ้งกันได้ลงคCmอ  ฮู้บ่A#อ้ายทD#รมาน

บ่ฮักกัCmน  เป็นหยัA#งคือทำให้Cmรัก..   A#น้องแมวบ่ฮัCmก  เป็นหยัA#งถึงมาบอกGmกันตอกเสาเข็A#ม  สร้างตึกชีวิตกับแมวตั้งCmนานคนอื่นพัวพัFmน  กะมFาทิ้งกันซั่นGmบ้อ

ใจดำด๊ำCmดำ  เอาหยัA#งน้อเฮ็ดหัวใD#แผลเจ็บที่มีมากมาA#ย.. มันเผGmยใจแมวได้Cmพอบ่ฮู้มื้อใดF.. สิหายใจดำล่ะน้D#ให้พี่ขาดใจพุ้นบ้Cmอ  ถึงจะพA#อ..ให้แมวD#เห็นใจ

Cm A# | Gm |A# Gm | Cm |A# | Cm |Fm F | Gm |

** |

Cm A# | Gm |A# Gm | Cm || Cm | Cm |คอร์ดเพลง สิให้อ้ายขาดใจพุ้นบ้อ มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง สิให้อ้ายขาดใจพุ้นบ้อ มนต์แคน แก่นคูนใจดำด๊ำดำ เอาหยังน้อทำหัวใจ สิ่งที่เคยเททุ่มไป ความหมายมันคงบ่มี คนชื่อแมว กี่หนแล้วเธอทำพี่ หัวใจผู้ชายคนนี้ เจ็บกี่ทีหนอจึงจะพอ สร้างทางฝันรอ กี่ท้อก็ทนพ้นผ่าน ทุกเรื่องที่แมวต้องการ ก็สานให้ตามที่ขอ ความตั้งใจ จุดหมายคือเธอทุกข้อ ยังทิ้งกันได้ลงคอ ฮู้บ่อ้ายทรมาน บ่ฮักกัน เป็นหยังคือทำให้รัก น้องแมวบ่ฮัก เป็นหยังถึงมาบอกกัน ตอกเสาเข็ม สร้างตึกชีวิตกับแมวตั้งนาน คนอื่นพัวพัน กะมาทิ้งกันซั่นบ้อ ใจดำด๊ำดำ เอาหยังน้อเฮ็ดหัวใจ แผลเจ็บที่มีมากมาย มันเผยใจแมวได้พอ บ่ฮู้มื้อใด สิหายใจดำล่ะน้อ ให้พี่ขาดใจพุ้นบ้อ ถึงจะพอให้แมวเห็นใจ