สุดท้ายอ้ายถืกถิ่ม

โต้ง เมืองศรี, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A# Dm | Gm F |Cm | F |

อ้ายคนผู้ฮ้าA#ย  สิเฮ็ดจังใDmด๋ กะบ่ถืกตGmน้องหล่Fาเจ้าบ่หัวซA#า  สิเหลือบตFามาแนมเบิ่งA#ใจหน้าคือจิ๊กโก๋D# เหล้าโทเหล้าขาGmว ยามพ้อห้าCmวใส่แต่ว่Fาคั่นเรื่องหัวใจA#  คั่นได้มักไCmผ บ่มีถิ่มป๋F

เจ้าอยู่เทิงฟ้A#า อ้ายกะส่ำหDmมา นั่งถ้าเห่าหอGmอนาFคตบ่แน่A#นอน  บ่มีเงินก้Fอน นอนใต้เถียA#งนาเจ้ามักคนหล่D#อ  สี่ล้อรถเก๋Gmง เจ๋งคักน้องCmว่าหอบเงิFนมาเต็มกะต่A#า.. มัดใจแก้วตCmา ลืมอ้ายคนA#จน

ฮักอ้ายเสียหลัCmก  ยามเจ้าสิDmหนีคันว่าสูดีD# กะเชิญขี่คCmอกันขึ้นสวรF | Fรค์..

นั่งฮ้องไห้A#น้ำตาวาน  เจ็บคัDmก เบิดคำสิเว้านำเข้าไปD#ตี้เหล้าขาว  แล้วนั่งตอดเงาFเจ้าของคือบ้าสมน้ำหน้าเจ้าขA#อง  ย้อนเฮ็ดให้สุอย่Fางคั่นย้อนว่าอ้ายฮัDmก ฮักเจ้าจนเบิดGmใจมามื้อนี่D#เจ้าสิจากไป  จับค้อนทุบใจFอ้ายแตกสลาย.F.(ฮักเจ้าส่ำใด๋ สุดท้ายกะถืกA#ถิ่ม)    (F)

A# | Dm |D# | F |

A# | Dm Gm |D# | F |

* | ** | ** |

กะให้เจ้าไปA#ดี ๆ  ให้มีGmความสุขส่วนตัวอ้ายCmมันทุกข์  สิซอมอยู่Fห่าง ๆคันเขาเฮ็ดA#ให้เหงา  คันแม่นเขาGmเซาฮักอ้ายสิคอCmยถ่าฮักเด้อนFาง

กะให้เจ้าไปA#ดี ๆ  ให้มีGmความสุขส่วนตัวอ้ายCmมันทุกข์  สิซอมอยู่Fห่าง ๆคันเขาเฮ็ดA#ให้เหงา  คันแม่นเขาGmเซาฮักอ้ายสิคอCmยถ่าฮัก อ้ายยังFฮักเจ้าบ่จาA#