วิญญานร้ายๆ

 บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วิญญานร้ายๆ บ.เบิ้ล สามร้อย

Am G | F |Am G | F |

Am  เธอลองมาเป็นGฉัน แล้วจะรู้Fมันเจ็บเท่าCไรAm  ที่เธอทำมันยังไม่GถึงใจอีกหรืFอ..

Am  คนที่เฝ้ารักGหวง รักจริFง ไม่ได้มีCใครAm  แต่ยังทำให้คนรักGมากมาย  เจ็บเหมือนอิไข้F  ไม่เคยเจ็บไหรพันGนี้..   คนใจAmดำ

Dm   เธอมองฉัน.. เพียงวิญญาAmณร้าย ๆDm   ถึงให้เห็น.. ชัดเจAmนก็ตาม   ไม่มีFหลักฐาน.. ไม่มีEพยาน.. โF Eว...

คนเจ้าชู้C  รู้อยGู่  เห็นอFยู่  ใครก็รู้ Gอย่ามาทำC..เนียนเลยได้GไหมนิสัFยของเธอ..เปลี่ยนไม่ได้  Gโปรดอย่ามอCงว่าไม่มีGสมองที่คิดได้Fแต่เรื่องไอ้พันนั้น  Gรอให้เผลCอ..ลับตาGกัน แล้วเธFอนั้น..EกลับสันดานAmเดิม...

Am   หากใครไม่โดนGไม่รู้  รักคนเจ้าชู้Fหนักใจแค่CไหนAm   ยังดื้อดันคบGไป ทำไมFไม่รู้..  GAm   ร้อยห้าสิบครั้งGน้อยไป  กับกาFรเสียใจและทนCอยู่Am   ดัดสันดานของคนGเจ้าชู้  เท้าลFงคู มันก็ไม่Gหาย

C G | F |C G | F |

C G | F |C G | F |

* | ** |คอร์ดเพลง วิญญานร้ายๆ บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อเพลง วิญญานร้ายๆ บ.เบิ้ล สามร้อยเธอลองมาเป็นฉัน แล้วจะรู้มันเจ็บเท่าไร ที่เธอทำมันยังไม่ถึงใจอีกหรือ คนที่เฝ้ารักหวง รักจริง ไม่ได้มีใคร แต่ยังทำให้คนรักมากมาย เจ็บเหมือนอิไข้ ไม่เคยเจ็บไหรพันนี้ คนใจดำ เธอมองฉัน เพียงวิญญาณร้ายๆถึงให้เห็น ชัดเจนก็ตาม ไม่มีหลักฐาน ไม่มีพยาน โว คนเจ้าชู้ รู้อยู่ เห็นอยู่ ใครก็รู้ อย่ามาทำเนียนเลยได้ไหม นิสัยของเธอเปลี่ยนไม่ได้ โปรดอย่ามองว่าไม่มีสมอง ที่คิดได้แต่เรื่องไอ้พันนั้น รอให้เผลอลับตากัน แล้วเธอนั้น กลับสันดานเดิม หากใครไม่โดนไม่รู้ รักคนเจ้าชู้หนักใจแค่ไหน ยังดื้อดันคบไป ทำไมไม่รู้ ร้อยห้าสิบครั้งน้อยไป กับการเสียใจและทนอยู่ ดัดสันดานของคนเจ้าชู้ เท้าลงคู มันก็ไม่หาย