อย่าเอาน้ำตามาตั๋วอ้าย

  เจมส์ จตุรงค์   อย่าเอาน้ำตามาตั๋วอ้าย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่าเอาน้ำตามาตั๋วอ้าย เจมส์ จตุรงค์

Dm | A# C || Dm |Dm | A# C || Dm |

Gm | Dm |

อ้ายบ่Gmแม่น  บ่แม่นคนที่เจ้าDmหวังเมื่อทุกเส้นทาGmง.. น้องยัCงมีเขF Amบอกอ้าDmยจักคำได้บ่Gm  เหมิดไป่หน่Cอแนวคำตั๋วของเจ้Dmเสียน้ำตาว่าเจ็บจากเขGmจนว่าเหง้าCใจอ้ายหลงDmเชื่อ  C Dm

เจ้าเคยGmว่า  เคยว่าว่าลืมเขาDmแล้วแต่กะยังหลอยไปกอดแอGmว  ยามหัวใจCเซาแป้วสุFเทือใจอ้าAmยบ่แม่นเทศบาCล  สิบริการเก็บได้ทุกเมื่Dmฮักเจ้ากะย่อนหลงเชื่Gmอ.. ว่าเจ้CาหัวใจยังDmว่าง      Dm

อย่าสิเอาน้ำCตา.. มาตั๋วอ้าDmสรรหาคำบรรยาGmย.. ว่าเขFาทำร้ายใจAmพังบ่แม่นต้นผักเสี้Fยน พอสิให้หย่D7องคั้นส้มเด้Gmนางพอเซาเจ็Cบกะสิไปหวั่ง Amเป็นลายต่าCงละอ้ายAmคึดว่าC Dm..

อ้ายบ่Gmแม่น  บ่แม่นคนที่เจ้าDmหวังไปฮักเขาซะเด้อน้องGmนาง  อ้ายนี้CสิขออำFลาตั๋วอ้าAmยคนเดียวกะพCอ  จบที่เขาสาน้ออ้ายDmว่าเซ็ดออกซะน้องน้ำตGmา  อย่าสิเอามCาตั๋วอ้ายอีกDmเด้อ

Dm | Gm |A# C | F A |

Dm Gm | Am Dm |A# C | Dm |

* | ** |

เซ็ดออกซะน้องน้ำตGmา  อย่าสิเอามCาตั๋วอ้าย.. Dm  อีกเด้อคอร์ดเพลง อย่าเอาน้ำตามาตั๋วอ้าย เจมส์ จตุรงค์

เนื้อเพลง อย่าเอาน้ำตามาตั๋วอ้าย เจมส์ จตุรงค์อ้ายบ่แม่น บ่แม่นคนที่เจ้าหวัง เมื่อทุกเส้นทาง น้องยังมีเขา บอกอ้ายจักคำได้บ่ เหมิดไป่หน่อแนวคำตั๋วของเจ้า เสียน้ำตาว่าเจ็บจากเขา จนว่าเหง้าใจอ้ายหลงเชื่อ เจ้าเคยว่า เคยว่าว่าลืมเขาแล้ว แต่กะยังหลอยไปกอดแอว ยามหัวใจเซาแป้วสุเทือ ใจอ้ายบ่แม่นเทศบาล สิบริการเก็บได้ทุกเมื่อ ฮักเจ้ากะย่อนหลงเชื่อ ว่าเจ้าหัวใจยังว่าง อย่าสิเอาน้ำตา มาตั๋วอ้าย สรรหาคำบรรยาย ว่าเขาทำร้ายใจพัง บ่แม่นต้นผักเสี้ยน พอสิให้หย่องคั้นส้มเด้นาง พอเซาเจ็บกะสิไปหวั่งๆเป็นลายต่างละอ้ายคึดว่า อ้ายบ่แม่น บ่แม่นคนที่เจ้าหวัง ไปฮักเขาซะเด้อน้องนาง อ้ายนี้สิขออำลา ตั๋วอ้ายคนเดียวกะพอ จบที่เขาสาน้ออ้ายว่า เซ็ดออกซะน้องน้ำตา อย่าสิเอามาตั๋วอ้ายอีกเด้อ เซ็ดออกซะน้องน้ำตา อย่าสิเอามาตั๋วอ้าย อีกเด้อ