แอลกอฮอล์ล้างใจ

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แอลกอฮอล์ล้างใจ ต้าร์ ตจว.

Dm | A |Dm | Gm |

F | C |A# C | Dm |

ตื่นลืมDmตา  ความเศร้าก็เข้ามาซูนAใจตั้งแต่เจ้าจากDmไป  กะเหงาปานไก่เป็นAห่าคอตกเต๊าDmะเซาะ  บ่ค่อยเว่าค่อยAจาอยู่กับน้ำตA#า  เยียวยาหัวCใจด้วยน้ำFเมา..  F

กะฮู้ว่าDmเหล้า  ผู้ใดกะเว้าว่าบ่Aดีแต่ว่ามื้อนี้Dm.. ขอเอาดีกรีล้างAใจล้างฮอยบาดDmแผล.. ที่มันบาดลึกข้างAในอยากลบคนใจA#ร้าย.. ไปจาCกใจ..ได้จักFคราว.. F

สาดแอลกอA#ฮอล์.. ลงคอCให้ลืมเรื่องDmโศกใจตกนรA#ก.. ตั้งแต่Cเจ้าโบกมือFลากอดกับความเศA#ร้า  เฮาคงCสิกลายเป็นDmบ้าขอหลั่งน้ำตGmา กอดขวดสุCรา เพื่อลืมFเธอ..  C

มื้อนี้ขอDmเด้อ  ขอเจอหมู่คือความAเมาอยากลืมเรื่องDmเก่า  เตะฮักเน่าๆ เข้าAป่าขอแอลกอฮDmอล์..ยี่ห้ออิหยังกะได้จัดAมาใหพิษสุรA#า.. มันช่วยฆ่Cาเชื้อฮักใFนใจ..   F

A# C | Dm |A# C | F |

A# C | Dm |Gm C | F | F |

** |

มื้อนี้ขอDmเด้อ  ขอเจอหมู่คือความAเมาอยากลืมเรื่องDmเก่า  เตะฮักเน่าๆ เข้าAป่าขอแอลกอฮDmอล์..ยี่ห้ออิหยังกะได้จัดAมาใหพิษสุรA#า.. มันช่วยฆ่Cาเชื้อฮักใFนใจ..   F

สาดแอลกอA#ฮอล์.. ลงคอCให้ลืมเรื่องDmโศกใจตกนรA#ก.. ตั้งแต่Cเจ้าโบกมือFลากอดกับความเศA#ร้า  เฮาคงCสิกลายเป็นบ้Dmขอหลั่งน้ำตGmา กอดขวดสุCรา.. เพื่อลืมเธอ..

Dm | A || Dm | Gm |F | C | A# C | Dm |คอร์ดเพลง แอลกอฮอล์ล้างใจ ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง แอลกอฮอล์ล้างใจ ต้าร์ ตจว.ตื่นลืมตา ความเศร้าก็เข้ามาซูนใจ ตั้งแต่เจ้าจากไป กะเหงาปานไก่เป็นห่า คอตกเต๊าะเซาะ บ่ค่อยเว่าค่อยจา อยู่กับน้ำตา เยียวยาหัวใจด้วยน้ำเมา กะฮู้ว่าเหล้า ผู้ใดกะเว้าว่าบ่ดี แต่ว่ามื้อนี้ ขอเอาดีกรีล้างใจ ล้างฮอยบาดแผล ที่มันบาดลึกข้างใน อยากลบคนใจร้าย ไปจากใจได้จักคราว สาดแอลกอฮอล์ ลงคอให้ลืมเรื่องโศก ใจตกนรก ตั้งแต่เจ้าโบกมือลา กอดกับความเศร้า เฮาคงสิกลายเป็นบ้า ขอหลั่งน้ำตา กอดขวดสุรา เพื่อลืมเธอ มื้อนี้ขอเด้อ ขอเจอหมู่คือความเมา อยากลืมเรื่องเก่า เตะฮักเน่าๆเข้าป่า ขอแอลกอฮอล์ยี่ห้ออิหยังกะได้จัดมา ใหพิษสุรา มันช่วยฆ่าเชื้อฮักในใจ มื้อนี้ขอเด้อ ขอเจอหมู่คือความเมา อยากลืมเรื่องเก่า เตะฮักเน่าๆเข้าป่า ขอแอลกอฮอล์ยี่ห้ออิหยังกะได้จัดมา ใหพิษสุรา มันช่วยฆ่าเชื้อฮักในใจ สาดแอลกอฮอล์ ลงคอให้ลืมเรื่องโศก ใจตกนรก ตั้งแต่เจ้าโบกมือลา กอดกับความเศร้า เฮาคงสิกลายเป็นบ้า ขอหลั่งน้ำตา กอดขวดสุรา เพื่อลืมเธอ