แอมเฟตามีน

เอนก ควนขนุน, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แอมเฟตามีน เอนก ควนขนุน

Em | D |Em | D |Em | D |

Em  no try, no trDy Meth MedicinEme, no try, no trDyEm  no try, no trDy Meth MedicinEme, no try, no trDyEm  no try, no trDy MethamphetamiEmne, no try, no trDy

Em | D |Em | D |

Em  ชีวิตเส็งเคร็Dง สังคมแหลกเหCลว  สังคังกัดกร่อBนจิตใจ..G  จะไปทางไหน จะคุยกับใคD  มีแต่กลิ่นม้าEmหอมหวนรัญจวนCใจ..ทุกแห่งBหน..

Em  ความหวังรุ่งเรือDงของเมืองเสื่อมถอC  สังคมกระจัดกระจาBย..G  มีแต่คนร้ายเข่นฆ่ากันตาD  ก็มันชิงม้Emา ฟันม้า ตามล่Cากันเอง เพื่อทวงBของ..

Am  พอเสพเข้าไปแล้วมันย้ำBm ๆ ๆ  อยากซ้ำEmอันที่สอง  เริ่มจากลอAmง.. เพิ่มปริมาBณ..Am  พอสูบเข้าไป ม้ามันดีดBm ๆ ๆ  ฉิบหาEmยอยู่ไม่ติด  เริ่มห่างเหิAmนครอบครัวลูกเมีBย..

Em  เหลี่ยมเล่ห์รอบตัDว เริ่มเห็นแก่ตัC  ไม่แคร์พี่น้อBงท้องเดียว..G  ก็ช่างใครเขาให้หรอยแต่เรD  หนุกกันฉิบหาEmยตาลายหว่องแหว่Cง ประสาทหลBอนEm  ถูกจับเข้ากรDง ถูกลงโทษทัณCฑ์  โถ่สวรรค์ ฝันค้าBงกลางวัน..G  มานึกเสียดายอีตอนใกล้ตาD  ยังอยากจะย้อEmนเวลากลับมาCเพื่อแก้ไขจุดBนั้น..

Em  no try, no trDy  MethamphetamiEmne  no try, no trDy

**** |

Em | D |Em | D |Em | D |Em | D |

* | ** | *** || ** |

**** | ( x.. )