บ่เลิกได้บ่

 เพชร สหรัตน์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บ่เลิกได้บ่ เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง: หมาหลง เซอร์ลาวติดต่องานแสดง: 0811171059

G | Bm |C | D |

C | Bm |Am D | G |

เข่Emาทรุดลงคาที่  ในวันนี้Cที่เธอบอกลGเขื่อAmนกักกันน้ำตDาก็พังสลาEmย..

ตั้งรับEmความเจ็บบ่ทัน  อาการCเหมือนคนใกล้ตาGถ้าบ่อยAmาก.. เห็นคนBmสิ้นใจอย่าเลิกCกันไป.. แบบนี้ไDด้บ่..   D

บ่เลิกได้บ่C..  บ่จบได้บ่Bm..ความฮักEmของเฮาให้กลับCมาเป็นคือเก่Dา เซาเลิกกันสGบ่เลิกได้C Dบ่..      ก้มกราบร้องขBmอ..ให้ยื้อEmเวลาคนฟังCแทบสิตายห่Dา ล้มลงคาGที่

ให้มอEmงอดีตผ่านมา ว่าเฮาCฮักกันส่ำได๋GสิเลิกAmกันไปง่าย ๆD  บ่อายคนบ่GคนมีEmเจ็ดสิบกว่าล้าน  แต่เฮCายังหากันพ้GสิเลิกAmกัน.. อิหลีBmซั่นบ่ขอยืดCเวลา.. อกหักได้Dบ่..    D

** |

C | Bm Em |C D | G |

C | Bm Em |C D | G |

** |

ถ้าบ่อยาCกเห็นคนตายห่Dา  บ่เลิกได้บ่..

C Cm | G |คอร์ดเพลง บ่เลิกได้บ่ เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง บ่เลิกได้บ่ เพชร สหรัตน์เข่าทรุดลงคาที่ ในวันนี้ที่เธอบอกลา เขื่อนกักกันน้ำตาก็พังสลาย ตั้งรับความเจ็บบ่ทัน อาการเหมือนคนใกล้ตาย ถ้าบ่อยาก เห็นคนสิ้นใจ อย่าเลิกกันไป แบบนี้ได้บ่ บ่เลิกได้บ่ บ่จบได้บ่ความฮักของเฮา ให้กลับมาเป็นคือเก่า เซาเลิกกันสา บ่เลิกได้บ่ ก้มกราบร้องขอให้ยื้อเวลา คนฟังแทบสิตายห่า ล้มลงคาที่ ให้มองอดีตผ่านมา ว่าเฮาฮักกันส่ำได๋ สิเลิกกันไปง่ายๆบ่อายคนบ่ คนมีเจ็ดสิบกว่าล้าน แต่เฮายังหากันพ้อ สิเลิกกัน อิหลีซั่นบ่ ขอยืดเวลา อกหักได้บ่ ถ้าบ่อยากเห็นคนตายห่า บ่เลิกได้บ่