บ่พอตาย

 บ่พอตาย ออยเลอร์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่พอตาย ออยเลอร์

Am | G |F | E |

Am | G |F | E |

Am | G |F | E |

เขAmาบ่ได้ฮัก  บ่ได้สAmน บ่เคยใส่ใจอ้ายยังหลGงงมงาย  คิดว่าเขAmาสิคืนกลับมาน้อAmงจอบซอม.. แนมอ้ายทุกGเวลาพอสิฮู้Fดอกว่า..มันสิจAmบจั่งใด๋

ฮู้Amกะฮู้อยู่ว่า..มันเป็นคนGเจ้าชู้อ้ายกะยังFฮักเขาอยู่  น้องละงึAmดหัวใจชั่Amว ๆ ผั่นแฮงมัก  คือไปมัGกผีบ้าเบิดใจน้องหนิงาFมพอตาย  บ่พอได้แก้Amเลยหนอ

แล่Dmน..นำเขาพอปานเด็กน้อAmยแห่ไปซื้อไอติมไห้นำเขFาจนตาปิม นอนเกียกขี้ดินขี้ดอFกอดหมอFนนอนเสียน้ำตาให้ตกให้ตายเขาคงสิบ่คืนEมา..

ปล่อยเขาไปAmโลดสา อ้ายอย่Emาไปเสียดายฮักฮ้าง ๆF หลุดลอยไปG  จื่อแหน่ใจC อย่าไปเสียเวลาบ่ฮัAmกกะคงบ่ตาย  แค่เสียใจEmที่เขาเต้ยลาฟาดความเจ็Fบดึกถิ่มเข้าป่า เฮายังหายใจGอยู่..  E(ส่ำนี้บ่พอตาAmย)

น้อAmงกะว่าเเล้วตั้ว คนซัว ๆG คือมันบ่ดีงาFมกะบ่งามพอดี  เฮ็ดจีวีAmปานขี่เกี้ยมไข่อ้าAmยบ่ต้องไปสน  ฮักจน ๆG กับน้องกะได้ถึงหน้าตาFสิบ่ดีปานได๋  แต่หัวใจAmฮักอ้ายอีหลี

* | ** |

Am | Em |F G | C E |

Am | Em |F | G | G |

* | ** | ** |

Am | Em || F G | C |Am | Em || F | G | G || Am |คอร์ดเพลง บ่พอตาย ออยเลอร์

เนื้อเพลง บ่พอตาย ออยเลอร์เขาบ่ได้ฮัก บ่ได้สน บ่เคยใส่ใจ อ้ายยังหลงงมงาย คิดว่าเขาสิคืนกลับมา น้องจอบซอม แนมอ้ายทุกเวลา พอสิฮู้ดอกว่ามันสิจบจั่งใด๋ ฮู้กะฮู้อยู่ว่ามันเป็นคนเจ้าชู้ อ้ายกะยังฮักเขาอยู่ น้องละงึดหัวใจ ชั่วๆผั่นแฮงมัก คือไปมักผีบ้าเบิดใจ น้องหนิงามพอตาย บ่พอได้แก้เลยหนอ แล่นนำเขาพอปานเด็กน้อยแห่ไปซื้อไอติม ไห้นำเขาจนตาปิม นอนเกียกขี้ดินขี้ดอน กอดหมอนนอนเสียน้ำตาให้ตกให้ตาย เขาคงสิบ่คืนมา ปล่อยเขาไปโลดสา อ้ายอย่าไปเสียดาย ฮักฮ้างๆหลุดลอยไป จื่อแหน่ใจ อย่าไปเสียเวลา บ่ฮักกะคงบ่ตาย แค่เสียใจที่เขาเต้ยลา ฟาดความเจ็บดึกถิ่มเข้าป่า เฮายังหายใจอยู่ ส่ำนี้บ่พอตาย น้องกะว่าเเล้วตั้ว คนซัวๆคือมันบ่ดี งามกะบ่งามพอดี เฮ็ดจีวีปานขี่เกี้ยมไข่ อ้ายบ่ต้องไปสน ฮักจนๆกับน้องกะได้ ถึงหน้าตาสิบ่ดีปานได๋ แต่หัวใจฮักอ้ายอีหลี