บ่ต้องห่วงอ้าย

 บ่ต้องห่วงอ้าย ไหมไทย หัวใจศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่ต้องห่วงอ้าย ไหมไทย หัวใจศิลป์

C | Em |F | G |

C | Em |F Fm | G |

อ้ายบ่ว่Cา  คำลEmาจากปากของเจ้AmถึงสิเหงCา  กะบ่Emเป็นหยังน้อAmนางอ้ายFเข้าใจน้องFmหล่า  ถึงเวลEmาเลือกหนทาAmงหย่างยอมพ่าFย อ้ายยอมหลีกทาGให้เจ้Fา..  G   นั้นสำบายCใจ..  G

บ่ต้องห่วFงอ้ายดอกคนดีG  สิอยู่หม่องนี้Em ยังมีน้ำตAmกะเหมิดฮัFก อ้ายฮู้ว่Gาเจ้าคงต้องCไปบ่ต้องห่วFงอ้ายดอกก้อนคํGา  อ้ายสิจำEmมื้อนี้เอาAmไว้ว่าเทื่อหนึ่Fงเคยให้ใจG.. กับเขFา..คนที่Gฮักเฮาบ่จริC

บ่ต้องห่วCง  ห่วEmงอีหยังเด้อAmหล่าอ้ายบ่ว่Cา  เข้าใจEmเจ้าเหมิดทุกสิ่Amให้เขFา..ฮักเจ้Fmาอีหลี  อย่าคืออ้าEmยที่ถึกเจ้าถิ่Amถ้ามื้อใด๋Dmเขาบ่ฮักจG | Gริง..         ให้คืนมาหาอ้าC | G

** |

C Em | Am |F G | C |

F Fm | Em Am |Dm | G |

** |

กับเF | G | Gขา..                 คนที่อ้ายฮักเบิดใจ..

F Fm | C |

C | Em || F G | C |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง บ่ต้องห่วงอ้าย ไหมไทย หัวใจศิลป์อ้ายบ่ว่า คำลาจากปากของเจ้า ถึงสิเหงา กะบ่เป็นหยังน้อนาง อ้ายเข้าใจน้องหล่า ถึงเวลาเลือกหนทางหย่าง ยอมพ่าย อ้ายยอมหลีกทาง ให้เจ้า นั้นสำบายใจ บ่ต้องห่วงอ้ายดอกคนดี สิอยู่หม่องนี้ ยังมีน้ำตา กะเหมิดฮัก อ้ายฮู้ว่าเจ้าคงต้องไป บ่ต้องห่วงอ้ายดอกก้อนคํา อ้ายสิจำมื้อนี้เอาไว้ ว่าเทื่อหนึ่งเคยให้ใจ กับเขาคนที่ฮักเฮาบ่จริง บ่ต้องห่วง ห่วงอีหยังเด้อหล่า อ้ายบ่ว่า เข้าใจเจ้าเหมิดทุกสิ่ง ให้เขาฮักเจ้าอีหลี อย่าคืออ้ายที่ถึกเจ้าถิ่ม ถ้ามื้อใด๋เขาบ่ฮักจริง ให้คืนมาหาอ้าย กับเขา คนที่อ้ายฮักเบิดใจ