เธอก็เหงา ฉันก็เหงา

 แก๊งปากซอย แช่ม แช่มรัมย์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต คนโสด เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอก็เหงา ฉันก็เหงา แช่ม แช่มรัมย์

C# A#m | D#m G# |

C# A#m | D#m G# |
C# A#m | D#m G# |

เธอC#รู้สึกบ้างไหA#mม..ว่าเราสองคนD#mนั้นเหมือนกัG#ก็แบบC#ว่าเธอกับฉัA#mน เป็นคนจำพวD#mกที่ไม่มีใคG#ฟ้าC#ไม่เคยเมตตA#mา  ไม่เคF#ยส่งใครมาให้C#ไม่รู้A#mว่านานเท่าไหร่ หายใจD#mทิ้งไปวัน ๆG#

ฝนF#มากี่ฝน เธอยังเดินFmกางร่มคนเดียวหนD#mาวมากี่หนาว ฉันก็ยังF#นอนหนาวคนเดีG#ยว

เธอก็เหงC#า ฉันมันก็เหA#mงา  ต่างคD#mนก็ยังโดดเดี่G#ยวโลกใบนี้C#ช่างเปล่าเปลี่A#mยว  มาเกี่ยวก้อD#mยกันไหG#เธอC#ก็ไม่มีแฟA#mน..  ฉัF#นก็ไม่มีใคC#จะA#mทนเหงาทำไม มารักกันไD#m G#หม..     เราสองคน

C# A#m | D#m G# |
C# A#m | D#m G# C# |

ขนาC#ดมีเบอร์เป็นร้อA#mย  ยามเหงาไม่รู้D#mจะโทรหาใคG#เธอC#ก็เป็นใช่ไหA#mม อาการอย่างงี้D#mที่เราต้องทG#มองC#ดูในกระเป๋A#mา  อยากมีF#รูปของบางคC#วันนี้A#mเปิดดูกี่หน..ก็เจอD#mแต่รูปตัวเอG#

* | ** |

F# | Fm |D#m | C# |

F# | Fm |D#m G# | C# |

* |

เธอก็เหงC#า ฉันมันก็เหA#mงา  ต่างคD#mนก็ยังโดดเดี่G#ยวโลกใบนี้C#ช่างเปล่าเปลี่A#mยว  มาเกี่ยวก้อD#mยกันไหG#เธอC#ก็ไม่มีแฟA#mน..  ฉัF#นก็ไม่มีใคC#จะA#mทนเหงาทำไม มารักกันไหD#mม.. เราสองคG#ดีไหมเธอ

C# A#m | D#m G# |
C# A#m | D#m G# |C# |คอร์ดเพลง เธอก็เหงา ฉันก็เหงา แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง เธอก็เหงา ฉันก็เหงา แช่ม แช่มรัมย์ เธอรู้สึกบ้างไหม ว่าเราสองคนนั้นเหมือนกัน ก็แบบว่าเธอกับฉัน เป็นคนจำพวกที่ไม่มีใคร ฟ้าไม่เคยเมตตา ไม่เคยส่งใครมาให้ ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ หายใจทิ้งไปวันๆ ฝนมากี่ฝน เธอยังเดินกางร่มคนเดียว หนาวมากี่หนาว ฉันก็ยังนอนหนาวคนเดียว เธอก็เหงา ฉันมันก็เหงา ต่างคนก็ยังโดดเดี่ยว โลกใบนี้ช่างเปล่าเปลี่ยว มาเกี่ยวก้อยกันไหม เธอก็ไม่มีแฟน ฉันก็ไม่มีใคร จะทนเหงาทำไม มารักกันไหม เราสองคน ขนาดมีเบอร์เป็นร้อย ยามเหงาไม่รู้จะโทรหาใคร เธอก็เป็นใช่ไหม อาการอย่างงี้ที่เราต้องทน มองดูในกระเป๋า อยากมีรูปของบางคน วันนี้เปิดดูกี่หน ก็เจอแต่รูปตัวเอง เธอก็เหงา ฉันมันก็เหงา ต่างคนก็ยังโดดเดี่ยว โลกใบนี้ช่างเปล่าเปลี่ยว มาเกี่ยวก้อยกันไหม เธอก็ไม่มีแฟน ฉันก็ไม่มีใคร จะทนเหงาทำไม มารักกันไหม เราสองคน ดีไหมเธอ