ช่วยบอกให้ชัด

  ฟิล์ม บงกช   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ช่วยบอกให้ชัด ฟิล์ม บงกช

A#maj7 | Am |A#m | A#m |

ไม่Fmaj7ได้คิดจะขอหรือว่าเรียกร้องกับเรื่อGmงของเธอกับฉันแค่ไม่ชอบเป็นคนAmที่น่ารำคาญและดูพยายามมากไปA#..

บาFmaj7งเวลาที่เธอเข้ามาใกล้กันแล้วเธอA#maj7ก็ไกลออกไปรู้ตัวหรือเปล่Amา..มันทำให้ฉันD7ต้องมีแต่คำถาG7ม..มากเท่าไรC

เธA#maj7อคิดแบบไหน ใช่แบบAmเดียวกันไหมนี่เราGmเป็นอะไรA#.. กันหรือยัCง..

คบฉันA#maj7เป็นตัวเลือก หรือว่าคบAmเป็นคนรัDmGm  ก็แค่อยาCกเข้าใจซAm7b5 Cm Fะที  ต้องรักA#maj7เธอให้สุด หรือควรหยุAmดไว้เท่านี้Dm  ฉันGmควรไปต่อ หรือAmว่าพอทีA#  ช่วยบอกให้ชัCด (ได้ไห(Fmaj7)ม)

F | A#m |

วันFmaj7สำคัญของเธอ ฉันต้องอยู่กับเธอไหมรูปFmaj7ที่ถ่ายกับฉัน เธอให้ใครเห็นได้ไหมเวA#maj7ลาเดินด้วยกันต้องกลัวมีใครเจอไหมตอบฉัA#mนได้หรือเปล่า

ที่Fmaj7เธอทำให้ฉันเหมือนที่ให้ใครไหมถ้Fmaj7ามีใครมาถาม เธอจะตอบว่าไงคำA#maj7ว่าจริงจังของเรามันเท่ากันไหมอยากฟัA#mงแค่นี้

* |

คบฉันA#maj7เป็นตัวเลือก หรือว่าคบAmเป็นคนรัDmGm  ก็แค่อยาCกเข้าใจซAm7b5 Cm Fะที  ต้องรักA#maj7เธอให้สุด หรือควรหยุAmดไว้เท่านี้Dm  ฉันGmควรไปต่อ หรือAmว่าพอทีA#  ช่วยบอกให้ฉัCน.. ได้รู้A#maj7..

ต้องการแค่ควาAmมชัดเจนได้ไหD7ถ้าเธอGmไม่คิดแบบฉัAmน ก็ปล่อยให้ฉันA#นั้นเดินจากไป..C

A#maj7 | Am |A#maj7 G/B | C |

** | ** |คอร์ดเพลง ช่วยบอกให้ชัด ฟิล์ม บงกช

เนื้อเพลง ช่วยบอกให้ชัด ฟิล์ม บงกชไม่ได้คิดจะขอหรือว่าเรียกร้อง กับเรื่องของเธอกับฉัน แค่ไม่ชอบเป็นคนที่น่ารำคาญ และดูพยายามมากไป บางเวลาที่เธอเข้ามาใกล้กัน แล้วเธอก็ไกลออกไป รู้ตัวหรือเปล่า มันทำให้ฉันต้องมีแต่คำถามมากเท่าไร เธอคิดแบบไหน ใช่แบบเดียวกันไหม นี่เราเป็นอะไร กันหรือยัง คบฉันเป็นตัวเลือก หรือว่าคบเป็นคนรัก ก็แค่อยากเข้าใจซะที ต้องรักเธอให้สุด หรือควรหยุดไว้เท่านี้ ฉันควรไปต่อ หรือว่าพอที ช่วยบอกให้ชัด (ได้ไหม) วันสำคัญของเธอ ฉันต้องอยู่กับเธอไหม รูปที่ถ่ายกับฉัน เธอให้ใครเห็นได้ไหม เวลาเดินด้วยกันต้องกลัวมีใครเจอไหม ตอบฉันได้หรือเปล่า ที่เธอทำให้ฉันเหมือนที่ให้ใครไหม ถ้ามีใครมาถาม เธอจะตอบว่าไง คำว่าจริงจังของเรามันเท่ากันไหม อยากฟังแค่นี้ คบฉันเป็นตัวเลือก หรือว่าคบเป็นคนรัก ก็แค่อยากเข้าใจซะที ต้องรักเธอให้สุด หรือควรหยุดไว้เท่านี้ ฉันควรไปต่อ หรือว่าพอที ช่วยบอกให้ฉัน ได้รู้ ต้องการแค่ความชัดเจนได้ไหม ถ้าเธอไม่คิดแบบฉัน ก็ปล่อยให้ฉันนั้นเดินจากไป