ได้ไหมเธอ

 ได้ไหมเธอ ตู่ไทรงาม วงอัญชลี ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ได้ไหมเธอ ตู่ไทรงาม วงอัญชลี ปลดล็อคเพลง

G Em | Am D |G Em | Am D |

G Em | Am D |G Em | C D |

มีGเพียงใจดวงหนึ่งที่ยังEmไม่มีใครในAmห้องใจมันก็ว่าDงทั้งสี่แลGะในใจดวงนี้มันก็ยังEmไม่มีใคAmรเข้ามาสนใจDสักคน

จนGมาเจอผู้หญิงหนึ่งคEmนที่น่ารักใจAmมันก็อยากรู้จักDทันทีเธGอนั้นคงจะเป็นผู้หญิEmงที่แสนดีอยาAmกจะมีเธอข้างDกาย

ไม่รู้Bmว่าเธอมีใคEmรหรือยังไม่รู้Bmว่าฉันมีสิทEmธิ์หรือเปล่าที่จะเป็Amนคนรัก เป็นคนนั้นCของเธออยากให้เธAmอมารัก  อยากให้เรCาเป็นคู่กันได้ไหD

แค่อยาGกให้รู้..ว่าคนหนึ่งคน คนนี้มันคิดถึงEmเสมอ มันคิดถึงแค่เธอเพียงแค่เธAmอเท่านั้น  ในใจฉันนั้นอยากบอกว่ารักDเธอขอรักเธอGได้ไหม  หากว่ายังไม่มี..เจ้าของใจEmดวงนั้นอยากให้เธอมาเป็นคนที่สำAmคัญ..ของฉันตลอดไปD(ได้ไหมเธอ)

G D |

อยาGกจะบอกให้รู้..ว่ามีคEmนที่คิดถึงมันAmรำพึง คิดถึงเธอDทุกเวลาอยาGกจะบอกให้รู้..ว่ามีคEmนที่ห่วงหายาAmมหลับตา ฉันยังฝันDถึงเธอ

ไม่รู้Bmว่าเธอมีใคEmรหรือยังไม่รู้Bmว่าฉันมีสิEmทธิ์หรือเปล่าหากยัBmงไม่มีเจ้าขอEmงหัวใจมาเป็นแฟAmนกันไหม  มาบอกรักCกันสักทีขอให้คนAm ๆ นี้..ได้ดูแลCหัวใจของเธDอ..

G | Em |Am | D |

G | Em |Am | D |

** |

สัญญาGจะรัก  รักแค่เธอจริง ๆและไม่คิEmดจะทิ้ง..ให้ใครต้องเสียใจกับผู้ชาAmยคนนี้คนที่มีความจริงใจD  เป็นแฟนกันไหมเธอ

G Em | Am D |G Em | C D || D || G |คอร์ดเพลง ได้ไหมเธอ ตู่ไทรงาม วงอัญชลี ปลดล็อคเพลง

เนื้อเพลง ได้ไหมเธอ ตู่ไทรงาม วงอัญชลี ปลดล็อคเพลงมีเพียงใจดวงหนึ่งที่ยังไม่มีใคร ในห้องใจมันก็ว่างทั้งสี่ และในใจดวงนี้มันก็ยังไม่มี ใครเข้ามาสนใจสักคน จนมาเจอผู้หญิงหนึ่งคนที่น่ารัก ใจมันก็อยากรู้จักทันที เธอนั้นคงจะเป็นผู้หญิงที่แสนดี อยากจะมีเธอข้างกาย ไม่รู้ว่าเธอมีใครหรือยัง ไม่รู้ว่าฉันมีสิทธิ์หรือเปล่า ที่จะเป็นคนรัก เป็นคนนั้นของเธอ อยากให้เธอมารัก อยากให้เราเป็นคู่กันได้ไหม แค่อยากให้รู้ว่าคนหนึ่งคน คนนี้ มันคิดถึงเสมอ มันคิดถึงแค่เธอ เพียงแค่เธอเท่านั้น ในใจฉันนั้นอยากบอกว่ารักเธอ ขอรักเธอได้ไหม หากว่ายังไม่มีเจ้าของใจดวงนั้น อยากให้เธอมาเป็นคนที่สำคัญของฉันตลอดไป ได้ไหมเธอ อยากจะบอกให้รู้ว่ามีคนที่คิดถึง มันรำพึง คิดถึงเธอทุกเวลา อยากจะบอกให้รู้ว่ามีคนที่ห่วงหา ยามหลับตา ฉันยังฝันถึงเธอ ไม่รู้ว่าเธอมีใครหรือยัง ไม่รู้ว่าฉันมีสิทธิ์หรือเปล่า หากยังไม่มีเจ้าของหัวใจ มาเป็นแฟนกันไหม มาบอกรักกันสักที ขอให้คนๆนี้ได้ดูแลหัวใจของเธอ สัญญาจะรัก รักแค่เธอจริงๆและไม่คิดจะทิ้งให้ใครต้องเสียใจกับผู้ชายคนนี้ คนที่มีความจริงใจ เป็นแฟนกันไหมเธอ