เด็กหงส์ (ทอง)

 เด็กหงส์ เด็กหงส์ (ทอง) บอย พนมไพร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เด็กหงส์ (ทอง) บอย พนมไพร

C D | Bm Em |Em | Em |

C D | Bm Em |C D | Em | Em

หลอยมักGเจ้าตั้งแต่มื้อแรEmตั้งแต่เฮาได้แยCก..อยู่ตะวันแดDงคืนนั้Gอ้ายกับน้อEmงเฮานั้นโต๊ะใกล้กัEmได้แลกไลน์กัAmน ใจอ้ายสั้นอ้ายฮู้Dบ่

แต่ติดที่อ้Gายเป็นผู้บ่าD/F#วไทบ้าEmใส่เกิบแตะเต้นหน้าฮ้าCน น้องสิรัDบได้บ่Gผู้บ่าวไทบ้าEmน มีมาตรฐานเรื่องแอลกอAmฮอล์แบล็ค รี ซีแกรม เบลนมDบ่เคยคึดพ้ออ้ายมันเด็Gกหงส์

อ้ายมันเด็กหงCส์เด้อหล่Dา  สิมีปัญญาBmได้เคียงข้าEmงบ่เด็กหงCส์หน้าตาบ่หล่Dอ  แต่ว่าอ้ายGฮักจริงอ้ายมันเด็กหงCส์เด้อน้อDง  รับรอBmงสิบ่ทอดEmทิ้งเด็กหงCส์รักใครรักDจริง  ได้แล้Cวบ่คิดสิทิ้Dงให้เจ้าเสียGใจ

กะฮู้อยู่เด้Gอว่าอ้ายมันบ่D/F#สมเจ้าEmคันขึ้นซื่อว่าเหCล้า  ไผกินกะเมDาทั้งนั้Gน้องกินเหล้าแดEmงกะใส่น้ำแข็งคือกัEmโปรดอย่าแบ่งชั้Amน  กีดกันให้อ้ายฮักDน้อง

บ่แม่นเด็กผีG อ้ายบ่แม่นเด็D/F#กปืนใหEmญ่สเปอร์ หงส์แดงกะบ่ใช่C  แต่อ้ายมันเด็Dกหงส์ทอGโอกาสจากนี้Em ก็ขอให้มันขึ้นอยู่กับน้อAmว่าเจ้าอยากสิลอDง..D  สังกัดหงส์ทองนำกันGบ่    G D/F# | Em

Em | Em |Em | Em |

C D | Bm Em |C D | Em |

** | ** |

ได้แล้Amวบ่คิดสิทิ้งDให้เจ้าเสียGใจ

C D | Bm Em || C D | Em | Em |คอร์ดเพลง เด็กหงส์ (ทอง) บอย พนมไพร

เนื้อเพลง เด็กหงส์ (ทอง) บอย พนมไพรหลอยมักเจ้าตั้งแต่มื้อแรก ตั้งแต่เฮาได้แยกอยู่ตะวันแดงคืนนั้น อ้ายกับน้องเฮานั้นโต๊ะใกล้กัน ได้แลกไลน์กัน ใจอ้ายสั้นอ้ายฮู้บ่ แต่ติดที่อ้ายเป็นผู้บ่าวไทบ้าน ใส่เกิบแตะเต้นหน้าฮ้าน น้องสิรับได้บ่ ผู้บ่าวไทบ้าน มีมาตรฐานเรื่องแอลกอฮอล์ แบล็ค รี ซีแกรม เบลนมอ บ่เคยคึดพ้ออ้ายมันเด็กหงส์ อ้ายมันเด็กหงส์เด้อหล่า สิมีปัญญาได้เคียงข้างบ่ เด็กหงส์หน้าตาบ่หล่อ แต่ว่าอ้ายฮักจริง อ้ายมันเด็กหงส์เด้อน้อง รับรองสิบ่ทอดทิ้ง เด็กหงส์รักใครรักจริง ได้แล้วบ่คิดสิทิ้งให้เจ้าเสียใจ กะฮู้อยู่เด้อว่าอ้ายมันบ่สมเจ้า คันขึ้นซื่อว่าเหล้า ไผกินกะเมาทั้งนั้น น้องกินเหล้าแดงกะใส่น้ำแข็งคือกัน โปรดอย่าแบ่งชั้น กีดกันให้อ้ายฮักน้อง บ่แม่นเด็กผี อ้ายบ่แม่นเด็กปืนใหญ่ สเปอร์ หงส์แดงกะบ่ใช่ แต่อ้ายมันเด็กหงส์ทอง โอกาสจากนี้ ก็ขอให้มันขึ้นอยู่กับน้อง ว่าเจ้าอยากสิลอง สังกัดหงส์ทองนำกันบ่ ได้แล้วบ่คิดสิทิ้งให้เจ้าเสียใจ