เด็กเสเพล

  เด็กเสเพล   วงเสเพล   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เด็กเสเพล วงเสเพล หนุ่มอ้อยโชว์

E | E |A | A |F#m | G#m |A | B |

E | E |A | A |E | E |A | B |

ก็ไม่ได้เรียEนหนังสือ  ก็ไม่ได้ถือปากกาไอ้เรามันเด็กC#mบ้าน ๆ  ที่อยากมีรักสักคราไอ้เรามันคนAเกเร  ก็เรามันเด็กBบ้าน ๆ

ไม่มีไอโฟEนไว้แชท  ไม่มีไอแพทไว้โชว์ฉัยใช้โทรศัพC#mท์โล ๆ  ที่โทรออกก็ไม่ได้ไอ้เรามันคนAจน ๆ  แต่ความจริงใจBมันเดินร้อย

C#m   เกเรเสเพG#mล ฉันจึงไม่มีใครC#m   ถึงฉันจะจG#mน แต่ฉันก็จริงใAจ..    ไม่ทิ้งBเธอ

บ้าน ๆ อย่างฉัEน เธอจะรับได้หม้ายถ้าควงแขนฉัC#mน เธอจะรังเกียจหม้ายยามเดินข้างฉัAน เธอบัดสีคนหม้ายเป็นแฟนกับฉัBน เธออายใครหรือเปล่า

จน ๆ อย่างฉัEน เธอจะรับได้หม้ายเซอ ๆ อย่างฉัC#mน เธอจะรังเกียจหม้ายเกเรอย้างฉัAน เธอบัดสีคนหม้ายแล้วเธอจะคบกันได้หม้Bาย..(ก็ฉันมันเด็กบ้าน ๆE)      (B)

E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |

* | ** | *** |

** | *** |

เฮ้E | Eอ..             เฮA | Aอ..ฉันมันเด็กบ้าน ๆF#m         G#m | A | Bเฮอ...ฉันมันเด็กบ้าน ๆ

E | E | A | A || E | E || A | B || E |คอร์ดเพลง เด็กเสเพล วงเสเพล หนุ่มอ้อยโชว์

เนื้อเพลง เด็กเสเพล วงเสเพล หนุ่มอ้อยโชว์ก็ไม่ได้เรียนหนังสือ ก็ไม่ได้ถือปากกา ไอ้เรามันเด็กบ้านๆที่อยากมีรักสักครา ไอ้เรามันคนเกเร ก็เรามันเด็กบ้านๆไม่มีไอโฟนไว้แชท ไม่มีไอแพทไว้โชว์ ฉัยใช้โทรศัพท์โลๆที่โทรออกก็ไม่ได้ ไอ้เรามันคนจนๆแต่ความจริงใจมันเดินร้อย เกเรเสเพล ฉันจึงไม่มีใคร ถึงฉันจะจน แต่ฉันก็จริงใจ ไม่ทิ้งเธอ บ้านๆอย่างฉัน เธอจะรับได้หม้าย ถ้าควงแขนฉัน เธอจะรังเกียจหม้าย ยามเดินข้างฉัน เธอบัดสีคนหม้าย เป็นแฟนกับฉัน เธออายใครหรือเปล่า จนๆอย่างฉัน เธอจะรับได้หม้าย เซอๆอย่างฉัน เธอจะรังเกียจหม้าย เกเรอย้างฉัน เธอบัดสีคนหม้าย แล้วเธอจะคบกันได้หม้าย ก็ฉันมันเด็กบ้านๆ เฮ้อ เฮอ ฉันมันเด็กบ้านๆเฮอ ฉันมันเด็กบ้านๆ