ฝนรินในเมืองหลวง

ไผ่ พงศธร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฝนรินในเมืองหลวง ไผ่ พงศธร

Dm | Dm |Gm | C Am |Dm |

Dm | Gm |F C | Dm |

ฝนตกริน ๆF  หอมกลิ่นดิGmนถูกไอฝDmจากบ้านนCามาดDmน  สิเป็นจั่งใด๋Gmหนอป่านนี้Amฝนย้อยลงมDmา  ท้องไร่ท้องนาหญ้าเขียวขจีGmหน่อไม้ไผ่C ผักติ้วกุดจี่F  ฮอดมื้อนี่Gm ไผสิสนใจC

หน่อแนวอีสาFน.. มาหางาGmนในเมืองหลDmวงเสี่ยงโชคเดิCนตามดวDmง..เหมือนแมงละงำGmบินตำแสงAmไฟบ้างก็ โชคดีDm  มีงานทำได้เงินกลับไGmบางคนCสู้จนแพ้พ่Fาย  เมือบ่ได้C อยู่ไม่มีหวัF

คือภาพที่เห็Dmน.. จาAmกพี่น้องบ้านเฮDmเหมือนหนังขายยาเรื่องเศFร้าฉายภาพเก่Gmาซ้ำเดิมอีกครั้Amข่อยก็หนึ่งคDmน..ที่ติดวังวนDเหมือนปลาหลงวัGmคึดฮอCดบ้านเฮาวัง ๆF  ทุกยามฝนหลั่GmงรินในเมืองหลCวง

ฝนตกริน ๆF  หอมฮีน Gmๆ อยู่ในหัDmคือกลิ่Cนขี้ควายขี้วัDmว  กลิ่นดอกสแบGmงเบ่งบานเป็นพAmวงส่งสายตาเหDmงา..ผ่านม่านฝนโค้งฟ้าเมืองหลGmวงฝากใจCกลับไปถามทFวง  คึดฮอดข้อยบ่C อีพ่อF อีแม่..

Dm C | Dm C |Dm Gm | Am |

Dm | Gm C |F Gm | C |

** |

Dm | Dm | Gm | C Am | Dm |